Ewch i’r prif gynnwys

Ein disgyblaethau ymchwil

Mae cyd-destun ein hymchwil ryngddisgyblaethol yn golygu bod ein staff yn gallu cydweithio'n helaeth, ac mae hyn yn arwain at ymchwil amrywiol sydd â sawl effaith.

Ers dod â disgyblaethau'r Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol at ei gilydd yn 2014, mae ein hymchwil ryngddisgyblaethol a nifer y gweithgareddau ar y cyd - gan gynnwys canolfannau ar y cyd ar draws y meysydd hyn - wedi ffynnu.

Y Gyfraith

Y Gyfraith

Rydym yn cael ein llywio gan gwestiynau trawswladol sy'n effeithio arnom i gyd megis llywodraethu byd-eang a chenedlaethol, cynaliadwyedd amgylcheddol, cyfiawnder byd-eang, rheoleiddio masnachol, cysylltiadau cyfreithiol rhyngwladol, ac ôl-wladoli.

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rydym yn arbenigwyr ymchwil ar draws ystod eang o bynciau, sy'n cynnwys gwleidyddiaeth a datganoli Prydeinig a Chymraeg, meddwl gwleidyddol, ôl-wladychiaeth, diogelwch rhyngwladol ac astudiaethau strategol, cysylltiadau rhyngwladol ffeministaidd, a gwleidyddiaeth amgylcheddol fyd-eang.