Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Rhyngwladol

Rydym yn croesawu pob agwedd ar gysylltiadau rhyngwladol a'i ystod o agendâu ac ymagweddau ymchwil.

Rydym yn ceisio deall sut mae gwleidyddiaeth fyd-eang yn gweithio trwy asiantau a strwythurau amrywiol, actorion gwladol a rhai nad ydynt yn wladol, cymunedau epistemig, grwpiau diddordeb a gwrthwynebiad, sefydliadau cyfreithiol a thrawswladol, a ffurfiau newydd o lywodraethu byd-eang.

Mae ein harbenigedd yn canolbwyntio ar heriau byd-eang dybryd a dirfodol, gan gynnwys diraddio'r amgylchedd, cynhesu byd-eang ac amlhau niwclear.

Ysgolheigion blaenllaw

Rydym yn falch o gynnwys ymhlith ein staff, ysgolheigion blaenllaw mewn meysydd fel:

  • deallusrwydd ac astudiaethau beirniadol milwrol
  • theori cysylltiadau rhyngwladol, megis realaeth ac ôl-wladychiaeth
  • cysylltiadau rhyngwladol ffeministaidd
  • gwleidyddiaeth amgylcheddol a niwclear
  • hanes y Rhyfel Oer.

Rydym yn adeiladu ar gryfderau traddodiadol fel cyfraith ryngwladol a theori wleidyddol ryngwladol, gyda phwyslais arbennig ar hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol ac adferol, theori rhyddhad ac adnoddau’r byd.

Diddordebau

Mae ein diddordebau’n ymwneud â phob cwr o'r byd, hyd yn oed wrth i ni geisio meithrin ein gwreiddiau Cymreig. Mae ein cryfderau yng ngwleidyddiaeth Cymru a Phrydain (gan gynnwys dimensiwn Gogledd Iwerddon) yn cael eu hategu gan arbenigedd cynyddol yng ngwleidyddiaeth Ewrop.

Mae gan sawl un o'n hadrannau agendâu ymchwil gweithgar yn Asia (Tsieina, Japan), Affrica, y Dwyrain Canol ac America Ladin.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gymuned o ysgolheigion byd-eang, eithriadol o amrywiol, sydd ar y cyd yn cynrychioli ehangder rhyfeddol o gysylltiadau rhyngwladol a'i is-feysydd niferus.