Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Drosi

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Artist's impression of the Innovation Campus, including the Translational Research Facility (right), on Maindy Road, Cardiff

Bydd Canolfan Ymchwil Drosi newydd o'r radd flaenaf ar gael ar Gampws Arloesedd Prifysgol Caerdydd gwerth £300 miliwn.

Ar hyn o bryd, mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn adeiladu llinell greu 8 modfedd o’r radd flaenaf, a fydd yn cael ei lleoli yn y Ganolfan Ymchwil Drosi newydd.

Mae’n rhan o Gampws Arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd gwerth £300 miliwn, a fydd yn cyfuno ymchwil flaengar, trosglwyddiad technoleg, gwaith datblygu busnes a menter myfyrwyr.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi sicrhau buddsoddiad o fwy na £80 miliwn ar gyfer adeilad a chyfarpar newydd, gan gynnwys buddsoddiad o fwy na £30 miliwn yn allanol. Yn ogystal â’r ystafell lân, a fydd yn 1,500 metr sgwâr, bydd ystafell nodweddu bwrpasol a mannau ôl-brosesu, a fydd yn ein galluogi i brosesu wafferi hyd at 8 modfedd mewn diamedr ac ehangu ein hystod o wasanaethau sy’n cyrraedd safon y diwydiant.

Bydd swyddfeydd newydd, mannau gweithio rhyngweithiol, labordai a lle ar gyfer gweithio mewn grwpiau bach. Bydd hyn yn galluogi cydweithredu pellach rhwng ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac yn creu amgylchedd gwaith a fydd yn denu ac yn cadw'r unigolion mwyaf talentog.

Bydd y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhannu'r Campws Arloesedd â Sefydliad Catalysis Caerdydd ac Arloesedd Caerdydd@sbarc, canolfan greadigol ar gyfer busnesau newydd. Bydd y Sefydliad yn rhannu’r cyfleusterau â’i gymdogion, sy’n cynnwys awditoriwm ar gyfer digwyddiadau yn arddull TEDx a labordy creu i dreialu technolegau gweithgynhyrchu newydd.

Edrychwn ymlaen at greu cyfleusterau arloesol a fydd yn adeiladu ar gryfderau'r Brifysgol mewn datblygu dyfeisiau a deunyddiau lled-ddargludyddol. Bydd y Ganolfan Ymchwil Drosi’n agor ar gyfer busnes yn 2022.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau, cysylltwch â:

Stephen Sutton

Stephen Sutton

Business Development Manager

Email
suttons1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0548