Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Ein nod yw sefydlu labordy ymchwil o’r radd flaenaf sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth sylfaenol a datblygu dyfeisiau.

Bydd y labordy’n adeiladu ar gryfderau’r Brifysgol wrth ehangu meysydd optoelectroneg, a deunyddiau a dyfeisiau lled-ddargludo. Bydd yn canolbwyntio ar wneuthur dyfeisiau ac yn ystyried dulliau twf creadigol a cyfuniadau deunydd na all y diwydiant o reidrwydd eu cyflawni.

Technician in cleanroom

Condensed Matter and Photonics

We bring together scientists with complementary skills to share knowledge and provide a focus and direction for the future of our physics research.

High Frequency Engineering

Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel

Rydym yn cynnal ymchwil ryngddisgyblaeth o’r radd flaenaf gan ddefnyddio’r dechnoleg electronig ddiweddaraf i ateb heriau peirianyddol y dyfodol.