Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae ein hoffer a’n cyfleusterau modern o’r radd flaenaf yn galluogi ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn darparu cyfleusterau llawn a rennir sy'n berthnasol yn ddiwydiannol i alluogi ymchwilwyr a diwydiant i fodloni gofynion ymchwil gwneud y defnydd mwyaf o’r hyn sydd ar gael.

Ystafell lân wedi'i hadnewyddu

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ystafell lân 225 metr sgwâr sy’n bodoli eisoes yn Adeiladau’r Frenhines Prifysgol Caerdydd. Mae’n adeilad rhestredig gradd II sydd hefyd yn gartref i Ysgolion Ffiseg a Seryddiaeth a Pheirianneg y Brifysgol.

Yn ystod 2017, gwariwyd £600,000 ar adnewyddu ystafell lân Adeiladau'r Frenhines i wella cyflwr yr ystafell a darparu gwasanaethau angenrheidiol ar gyfer gosod offer newydd. Roedd y rhaglen yn cynnwys uwchraddio:

 • dulliau rheoli tymheredd a lleithder
 • cyflenwad aer sych cywasgedig
 • gwactod
 • cyflenwad nitrogen hylifol
 • tynnu a sgwrio nwyon prosesu
 • tynnu osôn
 • cyflenwadau pŵer trydan.

Yn ogystal ag uwchraddio'r ystafell lân, mae ICS, gyda chymorth Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) a Llywodraeth Cymru drwy Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd, wedi buddsoddi mewn offer newydd i gyflwyno adnoddau i greu ardal fach i 6” ar-lein. Mae’r offer a brynwyd yn cynnwys

 • SYSTEM ADNEUO FFILM DENAU ™ Lesker PRO Line™ PVD 200™
 • SYSTEM ADNEUO FFILM DENAU Lesker PRO Line™ PVD 200™ gyda chlo llwyth UHV
 • Anweddydd Dielecric Buhler Boxer
 • Ffwrnais Ocsidiad Gwlyb AET (AlOx).
 • Oxford Instruments PlasmaPro 100 Cobra 300 Teclyn Plasma Etch
 • Prosesydd RTP Jipelec JetFirst 300
 • Plasma Etch Inc. PE-100 Plasma Asher
 • Aliniwr Mwgwd SÜSS MicroTec MA6
 • System Uwch Bruker DektakXT (DXT-A)
 • System Dyddodiad Haen Atomig (ALD) Beneq TFS 200
 • System Dyddodiad Haen Atomig (ALD) Beneq TFS 200.

Cyfleuster newydd yn cael ei ddatblygu

Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu llinell greu 8 modfedd o’r radd flaenaf a fydd yn y Ganolfan Ymchwil Drosi (TRH) newydd, lle byddwn yn symud i gyfleuster ystafell lân newydd a adeiladwyd yn bwrpasol.

Mae’n rhan o Gampws Arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd, gwerth £300 miliwn, fydd yn cyfuno ymchwil flaengar, trosglwyddo technoleg, datblygu busnes a menter myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleuster newydd.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau, cysylltwch â:

Stephen Sutton

Stephen Sutton

Business Development Manager

Email
suttons1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0548