Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Gydag offer a chyfleusterau o’r radd flaenaf a phobl medrus, ein nod yw sefydlu Caerdydd fel arweinydd Ewropeaidd a’r DU mewn Technolegau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Lled-ddargludyddion cyfansawdd sy'n gyrru'r dyfeisiau a'r technolegau yr ydym yn eu defnyddio heddiw, o ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechi a GPS. Bydd y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn galluogi ymchwilwyr a diwydiant i weithio gyda'i gilydd i ymateb i ofynion cwsmeriaid. Bydd yn cyflawni hyn drwy gynyddu ymchwil academaidd hyd nes y gellid ei gyflwyno’n ddibynadwy ac yn gyflym i’r amgylchedd cynhyrchu.

Byddwn hefyd yn targedu cydweithrediad diwydiannol uniongyrchol ar gyfer datblygu cynnyrch i brototeip, gan gynnwys gwneuthuriad dyfeisiau datblygedig, mesuriadau a disgrifio nodweddion, a gwaith cynhyrchu arbrofol ar raddfa fechan. Byddwn yn ogystal yn ymgorffori ein harbenigedd academaidd eang i gynnig datrysiadau busnes arloesol.

Yn ychwanegol, bydd y sefydliad yn canolbwyntio ar hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol arbenigol, gan gynnwys arddangos offer newydd a digwyddiadau tai, gwaith allanol, trafod syniadau a rhwydweithio.

Sefydlwyd y Sefydliad fel rhan o gynllun datblygu cyfalaf gwerth £300m y Brifysgol, gan gynnwys cefnogaeth ac incwm gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Seilwaith Ymchwil y DU (RPIF) ac IQE Plc.

European Regional Development Fund logo

Mae ICS yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.