Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda’r diwydiant

Ein gweledigaeth yw i greu’r clwstwr cyntaf ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Ewrop a galluogi’r diwydiant i roi ei ganfyddiadau ymchwil ar waith.

Rydym am ddenu cwmnïau i ddefnyddio ein cyfleusterau a’n galluedd, gan ddenu swyddi a buddsoddiad i Gymru. Bydd yn annog trosglwyddo gwybodaeth a masnacholi ymchwil, gan hwyluso twf economaidd yng Nghymru a’r DU.

Mae gennym bartneriaeth agos â’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Bydd y bartneriaeth yn helpu i weddnewid ein hymchwil arloesol i dechnolegau a chynnyrch yr 21ain ganrif.