Ewch i’r prif gynnwys

Addasrwydd i ymarfer

Mae addasrwydd i ymarfer yn golygu bod gennych y sgiliau, y wybodaeth a'r cymeriad i ymgymryd â'ch proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Un o gyfrifoldebau Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel rheolyddion statudol yw i sicrhau bod eu haelodau yn addas i ymarfer.

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o beth yn union yw addasrwydd i ymarfer cyn i chi gofrestru i astudio unrhyw un o'n rhaglenni (i chi fod yn barod i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol wedi i chi gymhwyso.)

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag addasrwydd i ymarfer, ewch i'r tudalennau perthnasol ar wefannau Saesneg allanol yr HCPC a'r NMC

BSc Ffisiotherapi - gwybodaeth i fyfyrwyr newydd

Dewch i wybod ai astudio ffisiotherapi yw’r pwnc i chi.

Suitability for mental health nursing

Find out if studying mental health nursing is for you.