Ewch i’r prif gynnwys

Wales Centre For Evidence Based Care

Hyrwyddo arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth drwy ddatblygu a gwerthuso systemau sy'n rhagorol yn rhyngwladol ar gyfer arfarnu tystiolaeth, cyfieithu a defnyddio.

WCEBC

Mae Canolfan Gofal seiliedig ar Dystiolaeth Cymru (WCEBC) yn Ganolfan Ragoriaeth JBI.

Nod y Ganolfan yw cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i weithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a darparu'r gofal gorau posibl i gleifion drwy becynnau hyfforddi.

Ym mis Ebrill 2021 fe'n comisiynwyd gan Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru i gynhyrchu adolygiadau cyflym yn ateb cwestiynau'n ymwneud â gofal iechyd a ddarparwyd gan randdeiliaid yn ymwneud â Covid-19. Y tîm craidd ar gyfer y prosiect hwn yw Dr Judith Carrier, Deborah Edwards, Dr Judit Csontos a Liz Gillen.

Gallwch lawrlwytho a gweld yr adroddiadau yr ydym wedi'u cyhoeddi yma.

Cyflwynwyd y gwaith hwn yn sesiynau briffio Llywodraeth Cymru ac yn Symposiwm cyntaf Tystiolaeth ar Waith WCEC.

Cysylltwch â Chyd-Gyfarwyddwyr

Dr Clare Bennett

Dr Clare Bennett

Darllenydd: Cyfieithu Gwybodaeth a Gwella Iechyd

Email
bennettcl3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 225 10818
Dr Deborah Edwards

Dr Deborah Edwards

Uwch-Gymrawd Ymchwil

Email
edwardsdj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 225 10703