Ewch i’r prif gynnwys

Ymateb COVID-19

COVID-19  Response

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar ein bywyd o ddydd i ddydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Mae'r pandemig wedi achosi i'r brifysgol ailystyried sut y gallwn, fel Ysgol, gefnogi'r argyfwng cymdeithasol ac iechyd y mae'r pandemig coronafeirws wedi tynnu sylw ato. Rydym yn benderfynol o chwarae rhan mewn achub, adfywio ac adnewyddu gobeithion economaidd, diwylliannol a chymdeithasol Caerdydd a ledled Cymru.

WCEC Logo

Ym mis Ebrill 2021, ynghyd â phum canolfan arall ledled Cymru, contractiwyd Canolfan Gofal seiliedig ar Dystiolaeth Cymru gan Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru i ddarparu 50 o adolygiadau cyflym y flwyddyn yn ateb cwestiynau blaenoriaeth ar gyfer polisi ac ymarfer yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth:

CC2

Hyfforddiant Gofal Critigol COVID-19

Darparodd staff yr ysgol hyfforddiant i dros 700 o staff y GIG o Fyrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Aneurin Bevan, i gefnogi argyfwng COVID-19.

covid research

Effaith Ymchwil COVID-19

Mae'r staff academaidd ymchwil yn parhau i archwilio effaith pandemig COVID-19.

Namibia Oxygen Training

Hyfforddiant Therapi Ocsigen

Gweithiodd cydweithrediad staff academaidd nyrsio o staff nyrsio Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Phrifysgol Namibia gyda'i gilydd i gynhyrchu deunyddiau addysgu ac addysg ar Therapi Ocsigen.