Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Fyd-eang

Mae'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn arwain yn strategol o ran sicrhau bod ein Cenhadaeth Ddinesig yn cynorthwyo ansawdd gofal iechyd cyhoeddus ac yn cryfhau hyn drwy rwydwaith o bartneriaethau sy'n fuddiol i'r ddwy ochr ledled y byd.

Gyda'n gilydd rydym yn mynd i'r afael â heriau ymchwil ac yn darparu cyfleoedd i wella'r profiad dysgu i'n myfyrwyr a'n staff, i ysbrydoli cenedlaethau o weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws y byd yn y dyfodol. Mae'r prosiectau isod yn dangos sut mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ymdrechu i wneud hyn.

Projectau

Malawi

This international project is funded by Erasmus plus and builds on previous work undertaken with Kamuzu College of Nursing, Malawi.

Namibia

This project is about developing nurse leadership in Namibia. It is funded by a Wales for Africa Grant and is a country wide project.