Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi

Byddwch yn rhan o un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ym maes addysg gofal iechyd a gwaith mewn awyrgylch ymchwil deinamig, dylanwadol a chydweithredol

Rydym yn ymfalchio ein bod yn darparu amgylchedd gefnogol a bywiog ac rydym yn annog ein staff i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Rydym yn cefnogi ethos gwaith moesegol, agored a chydweithredol sydd wedi'i seilio ar barch, urddas a chwrteisi.

Ein nod yw rhagori yn ein gwaith ac rydym yn annog meddwl beirniadol a myfyrio ac yn gwerthfawrogi rhyddid meddwl a chwilfrydedd deallusol.

Os ydych yn ymarferwr clingol sydd â diddordeb mewn archwilio'r byd academaidd ochr yn ochr â'ch ymarfer clinigol, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi weithio gyda ni ar secondiad fel rhan o'r Cynllun Darlithydd Cydymaith.

Swyddi gwag

No vacancies currently available.

Cysylltwch â ni

Os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Adnoddau Dynol

School of Healthcare Sciences