Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi

Byddwch yn rhan o un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ym maes addysg gofal iechyd a gwaith mewn awyrgylch ymchwil deinamig, dylanwadol a chydweithredol

Rydym yn ymfalchio ein bod yn darparu amgylchedd gefnogol a bywiog ac rydym yn annog ein staff i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Rydym yn cefnogi ethos gwaith moesegol, agored a chydweithredol sydd wedi'i seilio ar barch, urddas a chwrteisi.

Ein nod yw rhagori yn ein gwaith ac rydym yn annog meddwl beirniadol a myfyrio ac yn gwerthfawrogi rhyddid meddwl a chwilfrydedd deallusol.

Os ydych yn ymarferwr clingol sydd â diddordeb mewn archwilio'r byd academaidd ochr yn ochr â'ch ymarfer clinigol, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi weithio gyda ni ar secondiad fel rhan o'r Cynllun Darlithydd Cydymaith.

Swyddi gwag

Academic - Teaching & Scholarship

Lecturers (Adult Nursing) - Teaching & Scholarship

£33,797 to £49,553

Academic - Teaching & Research

Lecturer (Adult Nursing) - Teaching & Research

£42,792 to £49,553

Academic - Research

Research Associate (ABA Feed Trial)

£33,797 to £40,322

Academic - Teaching & Scholarship

Clinical Skills and Simulation Teacher x2

£33,797 to £40,322

Academic - Teaching & Research

Internal Only - Lecturer (Child Nursing) (2 Posts)

£33,797 to £49,553

Academic - Teaching & Scholarship

Internal Only - Lecturer (Child Nursing) (2 Posts)

£33,797 to £49,553

Academic - Teaching & Research

Internal Only - Lecturer (Physiotherapy) - Teaching & Research

£33,797 to £49,553

Academic - Teaching & Scholarship

Internal Only - Lecturer (Physiotherapy) - Teaching & Scholarship

£33,797 to £49,553

Cysylltwch â ni

Os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Adnoddau Dynol