Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi

Byddwch yn rhan o un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ym maes addysg gofal iechyd a gwaith mewn awyrgylch ymchwil deinamig, dylanwadol a chydweithredol

Rydym yn ymfalchio ein bod yn darparu amgylchedd gefnogol a bywiog ac rydym yn annog ein staff i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Rydym yn cefnogi ethos gwaith moesegol, agored a chydweithredol sydd wedi'i seilio ar barch, urddas a chwrteisi.

Ein nod yw rhagori yn ein gwaith ac rydym yn annog meddwl beirniadol a myfyrio ac yn gwerthfawrogi rhyddid meddwl a chwilfrydedd deallusol.

Os ydych yn ymarferwr clingol sydd â diddordeb mewn archwilio'r byd academaidd ochr yn ochr â'ch ymarfer clinigol, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi weithio gyda ni ar secondiad fel rhan o'r Cynllun Darlithydd Cydymaith.

Swyddi gwag

Academic - Teaching & Scholarship

Associate Lecturer (Midwifery)

£33,797 to £40,322

Admin / Clerical

International and Engagement Support Officer

£22,417 to £26,715

Admin / Clerical

Assessment and Student Cases Officer

£22,417 to £26,715

Technical

Technician - Simulation and Clinical Skills

£19,612 to £21,814

Academic - Research

Senior Lecturer (Midwifery) T&R

£50,134 to £59,135

Academic - Research

Senior Lecturer (Midwifery) T&S

£51,034 to £59,135

Technical

Technician

£19,612 to £21,814

Cysylltwch â ni

Os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Adnoddau Dynol