Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

grŵp o redwyr i gyd wedi gwisgo'r un crys-t coch yn chwifio eu dwylo yn yr awyr

Rhedwyr Hanner Marathon Caerdydd #TeamCardiff yn codi dros £27,000

11 Hydref 2023

Ddydd Sul 1 Hydref, gwnaeth dros 100 o gynfyfyrwyr, myfyrwyr a staff redeg Hanner Marathon Principality Caerdydd yn rhan o #TeamCardiff.

Sgan sy’n dangos bod canser y prostad wedi lledaenu i'r asgwrn cefn. Llun: Dr Tom Rackley, oncolegydd clinigol ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre

Targedu BCL3 i drin canser y brostad

28 Medi 2023

Dyfarniad gwerth £0.5 miliwn gan sefydliad Prostate Cancer UK tuag at ymchwil ar drin canser y brostad

5 graduates in graduation gowns walking towards the camera

14eg safle yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Rhagolygon Graddedigion

28 Medi 2023

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd The Times and The Sunday Times eu Good University Guide 2024 lle gwnaethon ni gadw'r safle cyntaf yng Nghymru ar gyfer Rhagolygon Graddedigion gan ennill sgôr o 87.2%, sef y sgôr uchaf inni ei chael erioed.

Professor Andrew Sewell with Research Fellow Garry Dolton in a lab

Canfod celloedd T mwy effeithiol ymhlith goroeswyr canser

24 Gorffennaf 2023

Canfod celloedd T aml-bigyn a allai “fod yn gysylltiedig â gwellhad llwyr yn dilyn canser” meddai tîm Caerdydd

Ymchwil Canolfan Wolfson yn anelu at ddeall y cysylltiad rhwng ADHD ac iselder mewn pobl ifanc yn well

15 Gorffennaf 2023

Researchers at Cardiff University, are undertaking a new research project, led by Dr Lucy Riglin, called “How and why does ADHD lead to depression in young people?”

Hand holding a fitness tracker watch

Adnabod risg Parkinson trwy watshys clyfar

3 Gorffennaf 2023

Gallai olrheinwyr gweithgarwch a watshys clyfar helpu i roi diagnosis cynharach o glefyd Parkinson

yr Athro Jeremy Hall

Rhodd gwerth £5 miliwn i greu'r Ganolfan Niwrowyddoniaeth Drosiadol Hodge

27 Hydref 2022

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl trwy 18 o ysgoloriaethau PhD a ariennir yn llawn.

Image of four students, two males and two females sat in a lecture theatre. Female in front row is wearing a headscarf.

Cymorth newydd i lansio Rhaglen Gwerth Cyhoeddus Sefydliad Hodge

17 Awst 2021

Ymestyn y berthynas hirsefydlog gan ganolbwyntio ar fanteision economaidd a chymdeithasol

Sir Stanley Thomas outside CSL

Dyngarwr Syr Stanley Thomas yn ymweld â Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr

27 Ionawr 2020

Dyn busnes yn gweld gwaith ar awditoriwm eponymaidd

Wolfson announcement

Mynd i’r afael â gorbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc

7 Rhagfyr 2020

£10m gan Sefydliad Wolfson i sefydlu Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc