Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau

Mae ein staff yn aelodau blaenllaw o'r gymuned ymchwil ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang. Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau ac mae ein hymchwil yn cyd-fynd â themâu a gweithgareddau ymchwil y coleg.

Grwpiau

atg

Therapïau Uwch

The work of the group is focused on polymer therapies derived from nature in applied research.

Image of a cell

Bioddeunyddiau

Ein nod yw gwella ein dealltwriaeth o systemau biolegol, er mwyn datblygu'r genhedlaeth nesaf o dechnolegau biomaterial er budd cleifion.

An infant learning about oral health

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Nod ein hymchwil yw llywio a gwella iechyd a gofal deintyddol ledled Cymru a thu hwnt, a chyfrannu at y dystiolaeth fydd yn sicrhau bod gofal deintyddol ataliol yn effeithiol.

Students working on a patient under supervision

Gwyddor Data Deintyddol

Archwilio sut y gellir darparu addysg broffesiynol ym maes iechyd y geg yn effeithiol.

Child learning about oral hygiene using a model of a mouth

Addysg Ddeintyddol

Nod ein grŵp ymchwil yw gwella gofal deintyddol er mwyn i fwy o bobl yng Nghymru, y DU a thu hwnt gael gofal iechyd geneuol a deintyddol gwell.

Disease Mechanisms

Ymchwil Gwella Deintyddiaeth

Nod ein hymchwil yw datblygu therapïau mwy effeithiol i drin clefydau gan hwyluso gwellhad drwy'r corff i gyd, a fydd felly’n fanteisiol i gleifion.

Mecanweithiau Clefyd

Cyflwyno newid polisi a chamau ymarferol i leihau trais a niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Grŵp Ymchwilio i Drais

Rydym yn gweithio gyda Chydlynydd Epidemoleg Deintyddol Cymru er mwyn cynllunio a darparu Rhaglen Arolwg Ddeintyddol y GIG ar gyfer Cymru.