Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau a grwpiau

Mae ein staff yn aelodau blaenllaw o'r gymuned ymchwil ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang. Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau a chanolfannau ac mae ein hymchwil yn cyd-fynd â themâu a gweithgareddau ymchwil y coleg

Canolfannau

Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU (ARUK BBC)

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer)

Grwpiau

Grŵp Therapïau Uwch

Informing the design, development and testing of novel polymer therapeutics in the prevention and treatment of difficult to treat, often life-threatening infections.

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Our research focuses on oral health improvement and ranges from clinical trials of preventive dental technologies to studies designed to further understanding of and actions to address oral health inequalities.

Grŵp Ymchwil Epidemioleg ac Ymchwil Glinigol Gymhwysol

Mae ein hymchwil wedi cael effaith eang. Mae wedi gwella triniaeth orthodontig yn ogystal â datblygu dulliau newydd o reoli briwiau herpetic orowynebol sy'n digwydd dro ar ôl tro.

Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd

Our research aims to understand and manipulate the interface between extracellular matrix (ECM) and the diversity of cells in the craniofacial complex.

Grŵp Ymchwil Clefydau Microbau

Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn ei chwarae mewn ystod eang o heintiau dynol.

Orthodonteg a Grŵp Delweddu Tri-dimensiwn

Mae ymchwil yn gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o ddatblygiad y gymhlyg creuanwynebol ac yn trosi’r wybodaeth nhon i mewn i ymarfer clinigol arferol a gweithgareddau dyddiol.

Bôn Gelloedd, Atgyweirio Clwyfau ac Adfywio

Nod ein hymchwil yw deall y mecanweithiau sy’n waelodol o ran atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, croenol a niwral mewn cyfnod iach a chyfnod o afiechyd.

Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru

The Welsh Oral Health Information Unit (WOHIU) works with the Wales Dental Epidemiology Co-ordinator to plan and deliver the NHS Dental Survey Programme for Wales.