Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Association for Dental Education in Europe General Meeting 2021

16 Awst 2021

CUREMeDE presented several posters on professionalism in Dentistry at this year's ADEE General Meeting

Audience attending conference

Cynhadledd Ymchwil i Wasanaethau Iechyd 2021

28 Gorffennaf 2021

Golwg bras ar ein cyflwyniadau o gynhadledd Ymchwil i Wasanaethau Iechyd 2021.

3 medical trainees

Ailymweld â Hyfforddiant Eang

22 Gorffennaf 2021

Mae ein prosiect diweddaraf yn ailedrych ar yr hyfforddeion hyfforddi eang i weld sut mae BBT wedi effeithio ar eu gyrfa.

Photo by mentatdgt from Pexels

Goruchwylio Myfyrwyr Gradd Ymsang

24 Mehefin 2021

Cipolwg ar brosiectau myfyrwyr meddygol ymsang CUREMeDE rhwng 2020-21

Laptop showing video chat in progress

Cyhoeddiad newydd ar ganolbwyntio mewn sgyrsiau fideo

13 Mai 2021

Mae'r cyhoeddiad diweddaraf hwn gan Dorottya Cserző yn edrych ar arferion sgwrsio fideo.

Dod i Gonsensws ynglŷn â Gwerthoedd Addysgwyr Gofal Iechyd

26 Ebrill 2021

Mae ein cyhoeddiad diweddaraf yn edrych ar ddod i gonsensws ynglŷn â gwerthoedd a gweithgareddau Addysgwyr Gofal Iechyd.

CUREMeDE yn croesawu Shannon Costello

26 Mawrth 2021

Joining the CUREMeDE team in late 2020, Shannon is exploring the use of mobile technology in healthcare.

Proffesiynoldeb ym maes Deintyddiaeth: Canfyddiadau Ein Hymchwil

24 Mawrth 2021

Watch a video presentation of the results from our Professionalism in Dentistry study.

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE) yn Croesawu Simon Johns

23 Mawrth 2021

Simon joined the CUREMeDE team in 2020 as postgrad student looking at wellbeing interventions in schools.

Proffesiynoldeb mewn Gofal Iechyd a Deintyddiaeth - Adroddiad Newydd wedi’i Gyhoeddi

7 Awst 2020

Commissioned by the General Dental Council this new research study exams professionalism in healthcare and dentistry.