Ewch i’r prif gynnwys

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol

Yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE), rydym yn ymgymryd ag ymchwil a gynllunnir i wneud gwahaniaeth i addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol ym maes gofal iechyd.

Newyddion diweddaraf

CUREMeDE yn croesawu Shannon Costello

26 Mawrth 2021

Joining the CUREMeDE team in late 2020, Shannon is exploring the use of mobile technology in healthcare.

Proffesiynoldeb ym maes Deintyddiaeth: Canfyddiadau Ein Hymchwil

24 Mawrth 2021

Watch a video presentation of the results from our Professionalism in Dentistry study.

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE) yn Croesawu Simon Johns

23 Mawrth 2021

Simon joined the CUREMeDE team in 2020 as postgrad student looking at wellbeing interventions in schools.

Dysgwch fwy am CUREMeDE a’r hyn a wnawn.

Darganfyddwch fwy am ein staff.

Darganfyddwch fwy am ein hastudiaeth gwerthoedd a gweithgareddau a rennir, gan gynnwys canlyniadau hyd yn hyn a'n gwaith parhaus.

Darllenwch fwy am ein prosiectau ymchwil cyfredol.

Rhestr lawn o gyhoeddiadau o brosiectau presennol a’r gorffennol.