Ewch i’r prif gynnwys

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol

Yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE), rydym yn ymgymryd ag ymchwil a gynllunnir i wneud gwahaniaeth i addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol ym maes gofal iechyd.

Dysgwch fwy am CUREMeDE a’r hyn a wnawn.

Darganfyddwch fwy am ein staff.

Darllenwch fwy am ein prosiectau ymchwil cyfredol.

Rhestr lawn o gyhoeddiadau o brosiectau presennol a’r gorffennol.

Newyddion diweddaraf

Rhaglen Cymrodoriaeth Addysg

2 Rhagfyr 2022

Llongyfarchiadau i Dorottya a gwblhaodd Raglen Cymrodoriaeth Addysg Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar ac a gyflawnodd Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Cynhadledd Ymchwilio i Addysg Feddygol

29 Tachwedd 2022

Crynodeb byr o'r Gynhadledd Ymchwilio i Addysg Feddygol a ddigwyddodd yn ddiweddar yn Llundain

Myfyrwyr CUROP yn rhannu eu gwaith

11 Tachwedd 2022

Myfyrwyr diweddar CUROP yn cyflwyno eu gwaith