Ewch i’r prif gynnwys

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol

Yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE), rydym yn ymgymryd ag ymchwil a gynllunnir i wneud gwahaniaeth i addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol ym maes gofal iechyd.

Dysgwch fwy am CUREMeDE a’r hyn a wnawn.

Darganfyddwch fwy am ein staff.

Darllenwch fwy am ein prosiectau ymchwil cyfredol.

Rhestr lawn o gyhoeddiadau o brosiectau presennol a’r gorffennol.

Newyddion diweddaraf

Audience attending conference

Health Services Research Conference 2021

28 Gorffennaf 2021

A brief look at our presentations from the 2021 Health Services Research conference.

3 medical trainees

Ailymweld â Hyfforddiant Eang

22 Gorffennaf 2021

Mae ein prosiect diweddaraf yn ailedrych ar yr hyfforddeion hyfforddi eang i weld sut mae BBT wedi effeithio ar eu gyrfa.

Photo by mentatdgt from Pexels

Goruchwylio Myfyrwyr Gradd Ymsang

24 Mehefin 2021

Cipolwg ar brosiectau myfyrwyr meddygol ymsang CUREMeDE rhwng 2020-21