Ewch i’r prif gynnwys

Ynglŷn  Ni

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar effaith addysgol newidiadau mewn meysydd megis:

 • hyfforddiant sylfaenol ac arbenigol
 • datblygiad proffesiynol parhaus a dysgu gydol oes
 • y cymysgedd o sgiliau a dyletswyddau estynedig
 • technoleg wrth gefnogi dysgu
 • dysgu ac asesu yn y gweithle
 • defnyddio gwybodaeth

Ein nodau

 • Creu rhwydweithiau o gydweithrediad amlddisgyblaethol a fforwm ar gyfer trafodaethau ar ymchwil. Mae CUREMeDE yn ffordd o gysylltu pobl sy’n ymchwilio i addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol iechyd. Gall rhwydweithiau CUREMeDE ddarparu cefnogaeth ar gyfer y sawl sy’n paratoi cynigion neu’n gweithio ar brosiectau ymchwil neu arfarnu.
 • Cyflwyno cynigion am gyllid allanol a’i ennill. Mae CUREMeDE yn sicrhau cyllid allanol ar gyfer prosiectau.  Ymgymerir â rhai astudiaethau fel rhan o gyllid craidd.
 • Sicrhau y caiff darganfyddiadau o ymchwil ac arfarnu eu trosglwyddo i arfer. Mae CUREMeDE yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio gwybodaeth. Mae Deoniaeth Cymru yn darparu’r cysylltiad rhwng yr Uned ac arfer pob dydd addysg feddygol a deintyddol ôl-raddedig. Ceir lledaeniad ffurfiol drwy gyfarfodydd, cyflwyniadau mewn cynadleddau a chyhoeddiadau.
 • Y bwriad yw cynhyrchu allbynnau o ansawdd uchel sy’n cyfrannu at wella datblygiad addysgol pobl broffesiynol iechyd yng Nghymru a’r tu hwnt.

Mesur llwyddiant

 • sicrhau cyllid ar gyfer ymchwil
 • cwblhau prosiectau ymchwil ac arfarnu cydweithrediadol
 • trosi darganfyddiadau yn arfer a chyhoeddiadau

Cawsom ein sefydlu yn 2009 ac rydym yn gydweithrediad rhwng Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Deoniaeth Cymru.

Ein diben yw cynnal ymchwil ac arfarnu amlddisgyblaethol o addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol iechyd.