Ewch i’r prif gynnwys

Dryswch y meddwl

Elderly man resting with his hand on his chin
There are over 850,000 people living with dementia in the UK.

Nod ein hymchwil yw adnabod ffactorau genetig sy'n dylanwadu ar hynt y clefyd.

Mae dryswch yn derm cyffredinol sy'n disgrifio set o sumptomau. Gall rhywun ac arno ddryswch brofi rhai sumptomau neu’r cyfan yn ystod hynt y clefyd.

Ymhlith y sumptomau arferol mae dirywio ynghylch:

  • cofio
  • gweithredu
  • meddwl
  • medrau ieithyddol
  • deall
  • penderfynu
  • hwyliau
  • medrau echddygol
  • gweithgareddau beunyddiol

Mae amryw fathau o ddryswch y meddwl - clefyd Alzheimer yw'r un mwyaf cyffredin. Mae Demensia Corff Lewy, Demensia Blaen yr Ymennydd a Demensia Fasgwlaidd yn fathau eraill sy’n effeithio ar lawer o bobl.

Ein hymchwil

Yr Athro Julie Williams sy'n arwain ein grŵp ymchwil ac mae’n harbenigedd yn cwmpasu gwaith maes, geneteg labordy a gwaith swyddogaethol yn ogystal â biowybodeg ac ystadegau bywyd.

Elderly man

Clefyd Alzheimer

Rydym yn gweithio ar y cyd i ddeall sut mae genynnau penodol yn effeithio ar y tebygolrwydd o ddatblygu clefyd Alzheimer.

Photograph of a woman

Demensia gyda chyrff Lewy

Darganfyddwch sut rydyn ni'n dysgu sut mae genynnau penodol yn effeithio ar eich siawns o ddatblygu Dementia.