Ewch i’r prif gynnwys

Asesiad aml-raddol ac amlfodd o ymglymiad yn yr ymennydd iach ac afiach

CUBRIC’s Siemens Prisma 3T scanners.
Our Siemens Prisma 3T MRI scanner.

Ein nod yw dyfnhau’n sylweddol ein dealltwriaeth o sut mae systemau gwahanol yr ymennydd (trydanol, cemegol, strwythurol, metabolig) yn rhyngweithio a’i gilydd a sut mae gwahaniaethau yn y rhyngweithio hyn yn effeithio ar swyddogaeth ac ymddygiad yr ymennydd.

Datblygwyd amrywiaeth o dechnegau niwroddelweddu i brocio systemau gwahanol. Rydym yn gwneud y rhain fel mater o drefn, ond nid ydyn yn deall beth y maent yn mesur, ac os ydynt yn dweud y stori lawn wrthynt am iechyd a/neu glefyd.

Hefyd, ni wyddom sut mae signalau o dechnegau gwahanol yn cysylltu â'i gilydd. Yn y rhaglen hon, rydym yn astudio pobl iach a phobl lle rydym eisoes yn gwybod bod gwahaniaethau mewn cyplu gan gynnwys pobl ag epilepsi a seicosis. Yr ydym hefyd yn astudio cyplu cyn ac ar ôl tarfu ar yr ymennydd, drwy hyfforddiant yr ymennydd, symbyliad magnetig neu drin ffaramacolegol.

Ein gweledigaeth yw cyflwyno newid sylweddol o ran deall yr ymennydd dynol, trwy greu rhaglen ddelweddu sy'n cyfuno’r arbenigedd, offer a thechnegau niwroddelweddu gorau.

Rydym eisiau ateb y cwestiwn sylfaenol o sut mae rhyngweithio parhaus prosesau trydanol, cemegol, fasgwlaidd a metabolig yn arwain at y gweithgaredd rhwydwaith ar raddfa sy’n tanategu gwahaniaethau rhyng-unigol mewn gwybyddiaeth, a newidiadau allweddol ymddygiadol/swyddogaethol ymennydd mewn clefyd.

Bydd y nodweddiad integredig hwn o ymgysylltu ymennydd dros feysydd lluosog yn trawsnewid ein dealltwriaeth o’r ymennydd gweithredol ac yn arwain at anelu at gamau adfer pan fydd ymgysylltu arferol yn cael ei amharu.

Nodau allweddol

Tîm o 12 cymrodyr methodolegol a thri clinigol, pob un yn canolbwyntio ar agwedd benodol o gyplu, ond wedi ei gymhwyso o fewn fframwaith systematig o integreiddio, bydd yn caniatáu inni gyflawni ein nodau allweddol, a hynny fydd:

 • optimeiddio cipio signalau gan ddefnyddio’r technolegau delweddu mwyaf datblygedig i gynhyrchu
  marcwyr o strwythur/swyddogaeth sensitif, gadarn a amlroddadwy
 • yn deall yr arwyddion hyn ac felly yn sicrhau eu dehongli biolegol a'u gwerth i fodelau niwrogwybyddol o ymddygiad dynol
 • datblygu fframwaith modelu integreiddiol am gyfuno data o'r dulliau delweddu lluosog
 • nodweddu newidiadau mewn ymglymiad aml-maint yn dilyn aflonyddiad, gan gynnwys
  ymyriadau ymddygiadol, electromagnetig a ffarmacolegol.

Cyllid

Gwnaed y prosiect hwn yn bosibl gan Wobr Strategol Ymddiriedolaeth WellcomeDysgwch fwy am ein arianwyr.

Tîm ymchwil

Cyd-ymgeiswyr ar y Dyfarniad

Preprint publications citing Award

Accepted abstracts

These 14 abstracts were accepted for International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 2019:

 • Chandler H L et al.
  Quantification of cerebral grey matter vascular and metabolic function in multiple sclerosis using dual-calibrated fMRI. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Chandler H L et al.
  Mapping brain oxygen metabolism with dual calibrated fMRI in pre-surgical evaluation of epilepsy: a case report comparison with FDG-PET. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Drakesmith M, Rudrapatna SU, Jones DK.
  Mapping axonal conduction velocities from in vivo MRI data. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Power Pitch)
 • Drakesmith M, Kleban E, Fasano F, Rudrapatna SU, Jones DK.
  Improved estimates of the g-ratio by modelling its contribution to complex signal evolution in GRE data. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Germuska M, Chandler HL, Stickland RC, Foster C, Steventon J, Tomassini V, Murphy K, Wise RG.
  A frequency-domain machine learning (FML) method for dual-calibrated estimation of oxygen extraction fraction (OEF) and cerebral metabolic rate of oxygen metabolism (CMRO2). International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Jenkins C, Chandler M, Langbein F, Shermer S.
  Quantification of edited magnetic resonance spectroscopy: a comparative phantom based study of analysis methods. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Koller K, Rudrapatna SU, Chamberland M, Raven EP, Parker GD, Tax CMW, Drakesmith M, Evans CJ, Wood TC, Jones DK.
  Powering Up Microstructural Imaging: assessing cross-metric and cross-tract statistical power on an ultra-strong gradient MRI system. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Kopanoglu E, Tachrount M, Meliado EF, Klomp D, Evans J, Wise RG.
  Random RF Shimming may conceal possible local SAR hotspots for asymmetric parallel transmit coils. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Mueller L, Rudrapatna SU, Tax CMW, Wise RG, Jones DK.
  Diffusion MRI with b=1000 s/mm2 at TE < 22 ms using single-shot spiral readout and ultra-strong gradients: Implications for microstructure imaging. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Oral)
 • Rudrapatna SU, Mueller L, Venzi M, Wise RG, Jones DK.
  Can unprecedented echo times in human diffusion weighted fMRI help reveal its biological underpinnings? International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Rudrapatna SU, Mueller L, Wright ME, Jones DK, Wise RG.
  A GRANDIOSE sequence to time-lock BOLD and diffusion-weighted fMRI contrasts in humans using ultra-strong gradients and spirals. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Power Pitch)
 • Tachrount M, Woorward B, Kopanoglu E, Italiaander M, Klomp D, Driver I, Wise R.
  Improving RF efficiency in the brain and the neck at 7T using a novel pTx coil. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)
 • Tax CMW, Rudrapatna SU, Mueller L, Jones DK.
  Characterizing diffusion of myelin water in the living human brain using ultra-strong gradients and spiral readout. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Oral)
 • Champagne A, Germuska M, Coverdale NS, Cook DJ.
  Multi-parametric analysis reveals metabolic and vascular effects driving differences in BOLD cerebrovascular reactivity associated with a history of sport concussion. International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Montreal, 2019 (Digital Poster)