Ewch i’r prif gynnwys

Targed newydd ar gyfer therapïau canser gastrig

29 Ionawr 2019

Gastric cancer

Mae'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi datgelu gwybodaeth newydd am fecanweithiau sylfaenol canser gastrig, gyda’r gobaith am therapïau newydd posibl yn y dyfodol.

Canfu’r ymchwilwyr y gallant atal celloedd gastrig rhag rhannu a thyfu trwy ddileu derbynnydd ar arwyneb cell penodol sy’n cyfrannu at swyddogaeth y bôn-gelloedd.

Dywedodd Dr Toby Phesse, o Brifysgol Caerdydd: “Mae prognosis canser gastrig yn wael iawn, ac ychydig iawn o driniaethau sydd ar gael i gleifion, felly mae angen dirfawr am driniaethau clinigol newydd ar gyfer y clefyd hwn.

“Mae gan gleifion canser gastrig fwtaniadau mewn genynnau sy’n gysylltiedig â rheoleiddio Wnt - llwybr signalau celloedd sy’n rhan o ymwahanu celloedd. Mae’n gyrru datblygiad a lledaeniad y canser drwy’r corff.

“Rydym hefyd yn gweld cynnydd yn rhai o’r derbynyddion Fzd, sy’n trosglwyddo signalau Wnt, ac mae hyn yn gysylltiedig â phrognosis gwael mewn canser gastrig.

“Er gwaethaf y dystiolaeth, prin yw’r ymchwil sy’n mynd i’r afael â’r posibilrwydd o dargedu derbynyddion Wnt fel triniaeth ar gyfer canserau gastrig. Ein nod yw deall goblygiadau rhwystro Wnt trwy dargedu derbynyddion Fzd a ph’un a ellid defnyddio hyn fel triniaeth effeithiol.”

Mae’r gwyddonwyr yn targedu derbynnydd Fzd penodol a elwir yn Fzd7, gan mai dyma’r prif dderbynnydd Wnt sy’n gyfrifol am weithrediad y bôn-gelloedd yn y stumog a’r coluddyn. Canfuwyd bod dileu Fzd7 mewn celloedd gastrig yn atal y celloedd hyn rhag ymateb i signalau Wnt ac ni lwyddon nhw i rannu a thyfu.

Ychwanegodd Dr Phesse: “Mae’r wybodaeth hon yn rhoi llwybr therapiwtig newydd posibl ar gyfer canserau gastrig, gan fod modd i ni dargedu Fzd7 ac, o ganlyniad, atal signalau Wnt a thyfiant y tiwmor. Yn wir, mae Vantictumab yn gyffur sy’n cael ei adnabod am atal nifer o dderbynyddion Fzd, gan gynnwys Fzd7, ac mae’n rhan o dreialon clinigol ar gyfer trin canserau eraill ar hyn o bryd – fel canser y pancreas, yr ysgyfaint a’r frest.

“Rydym bellach wedi dangos yn yr ymchwil hon bod gan Vantictumab effeithiau gwrth-tiwmor grymus mewn tiwmorau gastrig sydd â mwtaniadau i’r llwybr Wnt a rhai sydd hebddynt.

Mae’r ymchwil hon yn ehangu cwmpas y cleifion a allai fanteisio ar y therapi hwn i gynnwys cleifion canser gastrig, a bydd gwaith y dyfodol yn gweld a allwn ni barhau gyda threialon clinigol sy’n targedu derbynyddion Wnt ar gyfer y clefyd dinistriol hwn.

Dr Toby Phesse Research Fellow

Mae’r ymchwil hon, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Melbourne, Canolfan Feddygol Prifysgol Utrecht, Sefydliad Bioleg Feddygol Singapore, a Chynhyrchion Fferyllol Oncomed, yn cael ei chyhoeddi ar-lein yn Canser Research, cyfnodolyn Cymdeithas Ymchwil Canser America.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol enw da ar lefel ryngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil, ac mae’n cynnig rhai o’r cwricwla biowyddorau gorau yn y DU sy’n cael ei arwain gan ymchwil