Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos ASTUTE 2020

Mae’r tîm ASTUTE yn gweithio gyda chwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru ac yn darparu cyfuniad o weithgareddau byrion Cymorth Mentergarwch a chefnogaeth fwy sylweddol trwy gyfrwng ymchwil gydweithredol a phrosiectau datblygu.

Prosiectau diweddar

Gallwch weld detholiad o astudiaethau achos diweddar sy’n dangos yr amrywiaeth o brosiectau cydweithredol y mae ein tîm wedi bod yn rhan ohonynt ac sy’n dangos sut mae cwmnïau wedi elwa o ganlyniad i weithio gyda ni.

Team Precision logo

Team Precision

Roedd Team Precision yn chwilio am gefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 er mwyn deall eu galluoedd cynhyrchu presennol yn well a dysgu sut gallent wella.

Afressol Logo

Affresol

The aim of the project was to capture data and information on the production floor to create a documented background for TPR manufacturing.

Tidal Anchor logo

Tidal Anchors Ltd

Mae Tidal Anchors wedi datblygu angor newydd, gwreiddiol ar gyfer angori cychod morol mewn dyfroedd llanw yn ddiogel.

Cyllid

Mae rhaglen ASTUTE 2020, sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws Cymru, wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a'r Sefydliadau Addysg Uwch sy'n cymryd rhan.