Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos ASTUTE

Gweithiodd tîm ASTUTE gyda thua 100 o gwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru yn darparu cyfuniad o weithgareddau byrion Cymorth Mentergarwch a chefnogaeth fwy sylweddol trwy gyfrwng ymchwil gydweithredol a phrosiectau datblygu.

Mae’r tîm hefyd wedi darparu cymorth arbenigol i fentrau sydd a’u bryd ar ddatblygu neu wella eu Systemau Rheoli Amgylcheddol a/neu eu Polisïau a Strategaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Prosiectau diweddar

Gallwch weld detholiad o astudiaethau achos diweddar sy’n dangos yr amrediad o brosiectau cydweithredol y mae ein tîm wedi bod yn rhan ohonynt ac sy’n dangos sut mae cwmnïau wedi elwa o ganlyniad i weithio gyda ni.

Morvus

Carrying out research with this specialist pharmaceutical firm aimed at developing a prototype point of care test for detection of urogenital cancers

Orangebox

Assisting this leading manufacturer of office furniture in research aimed at optimising the structural design of a new office chair.

Peirianneg Qualitek

Providing this specialist precision engineering and fabrication business with support to develop a new Environmental Management System.

Ortho Clinical Diagnostics

OCD oedd un o’r cwmnïau cyntaf i ASTUTE Caerdydd gydweithio ag ef. Aethpwyd ati i wneud hyn yn y lle cyntaf wrth i ni drefnu gweithdy arloesedd er mwyn nodi a pharatoi cynllun i ddiwallu gofynion yr ymchwil ac anghenion diwydiannol Ortho Clinical Diagnostics, a gwneud yn siŵr eu bod yn cyfateb i sgiliau ASTUTE.