Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl ymarferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu a sicrhau cyfleoedd cyfartal i ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teulu, rhyw, cenedligrwydd, tueddiadau rhywiol, hiliau, credoau crefyddol neu gredoau eraill, a chefndiroedd cymdeithasol-economaidd.

Gwyliwch fideo 'Prifysgol Caerdydd - Cymuned Amrywiol' ar Youtube

Dysgu mwy am ein polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Athena SWAN Silver Award

Athena SWAN

Mae gennym Wobr Efydd Athena SWAN, ac rydym yn ceisio sicrhau cydraddoldeb rhyw yn barhaus.

Nodwch bod y ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver Application

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver Application

6 Hydref 2016

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver application.

DownloadPDF

BIOSI 2016 Athena SWAN Silver action plan

BIOSI 2016 Athena SWAN Silver action plan

6 Hydref 2016

Cardiff School of Bioscience 2016 Athena SWAN Silver action plan,

DownloadPDF

Mwy o wybodaeth am Siarter Athena SWAN.