Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl ymarferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu a sicrhau cyfleoedd cyfartal i ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teulu, rhyw, cenedligrwydd, tueddiadau rhywiol, hiliau, credoau crefyddol neu gredoau eraill, a chefndiroedd cymdeithasol-economaidd.

Gwyliwch fideo 'Prifysgol Caerdydd - Cymuned Amrywiol' ar Youtube

Dysgu mwy am ein polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Athena SWAN Silver Award

Athena Swan

Mae gennym Wobr Efydd Athena Swan, ac rydym yn ceisio sicrhau cydraddoldeb rhyw yn barhaus.

Nodwch bod y ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Tystysgrif Athena Swan

Gweld ein tystysgrif gwobr arian Athena SWAN.

Ymrwymiad i Egwyddorion Athena Swan y DU

Llythyr gan Athena Swan yn cadarnhau ein hymrwymiad i ymgorffori diwylliannau cynhwysol.

Athena Swan Application and Action Plan 2019

Darllenwch ein cais a’n cynllun gweithredu a enillodd Wobr Arian Athena Swan

Mwy o wybodaeth am Siarter Athena Swan.