Ewch i’r prif gynnwys

Labordy Efelychu IROHMS

IROHMS simulation laboratory
Simulation technology at work in our laboratory.

Mae ein labordy efelychu IROHMS yn canolbwyntio ar sut y gall pobl ryngweithio â’r dechnoleg ddiweddaraf, o robotiaid a cherbydau awtomatig i realiti rhithwir, deallusrwydd artiffisial a systemau seiber-ffisegol.

Mae’r ymchwil hwn yn adeiladu ar waith sefydledig y grŵp ymchwil Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HuFEx). Y nod allweddol yw harneisio’r newidiadau chwyldroadol i waith a chymdeithas, a thrwy hynny sicrhau gwelliannau i effeithlonrwydd y systemau tra hefyd yn cyfrannu at les dynol.

Heb os, mae'r cydweithrediad rhyngddisgyblaethol hwn yn cryfhau'r màs critigol mewn ymchwil deallusrwydd artiffisial a roboteg sy'n canolbwyntio ar bobl, ac mae'n sylfaen ar gyfer meithrin cydweithrediadau newydd gydag arbenigwyr yn y diwydiant a chynyddu buddsoddiad ar draws y maes. Mae'r cyfleusterau o’r radd flaenaf hyn, sydd ar gael ar gyfer ymchwil a datblygu, wedi'u lleoli yn yr Ysgol Seicoleg.