Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Arbenigwr blaenllaw mewn ‘Ffactorau Dynol’ wedi’i benodi’n Athro Gwadd

Mae arbenigwr blaenllaw mewn ffactorau dynol wedi sicrhau swydd Athro Gwadd yr Academi Beirianneg Frenhinol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd yr Athro Alex Stedmon yn dechrau ei swydd ym maes Systemau Dynol y Dyfodol: Peirianneg wedi’i Harwain gan Brofiad, yn yr Ysgol Seicoleg, yn yr hydref.

Yr Athro Stedmon yw Llywydd Etholedig y Sefydliad Siartredig ar gyfer Ergonomeg a Ffactorau Dynol ar hyn o bryd. Mae ei ymchwil mewn sawl maes trafnidiaeth, amddiffyniad/diogelwch a rhyngwynebau uwch wedi torri tir newydd.

Mae’n arbenigo mewn systemau cymhleth, realiti rhithwir/efelychu, ymddygiad defnyddwyr a pherfformiad dynol, gan gynnwys mewnbynnu llais a dod â gofynion defnyddwyr i’r golwg.

Bydd ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd yn croesi tair Ysgol Academaidd ac yn cefnogi’r Ganolfan ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) a Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HuFEx).

"Rwy'n falch iawn o fod yn ymuno ag IROHMS a HuFEx sy'n hyrwyddo mentrau rhyngddisgyblaethol cyffrous rhwng yr Ysgol Seicoleg, yr Ysgol Peirianneg a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg," meddai'r Athro Stedmon.

"Byddaf yn llysgennad diwydiannol sy'n cefnogi dysgu a chyflogadwyedd myfyrwyr.  A minnau’n canolbwyntio ar beirianneg wedi’i harwain gan brofiad, rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu cynnwys addysgu newydd i helpu graddedigion i ddod yn weithwyr peirianneg proffesiynol a chymdeithasol-dechnegol."

Mae gyrfa academaidd yr Athro Stedmon yn rhychwantu Prifysgol Coventry, lle datblygodd y cwrs MSc Ffactorau Dynol ym maes Hedfanaeth, Prifysgol Nottingham, lle ef oedd Arweinydd Academaidd y cwrs MSc Ffactorau Dynol, gan gynnwys Prifysgol Sheffield Hallam. Roedd hefyd yn Gymrawd Gwadd ym Mhrifysgol Technoleg Auckland.

Mae wedi gweithio gyda’r diwydiant, gan gynnwys yr Asiantaeth Gwerthuso ac Ymchwil Amddiffyn (DERA) a QinetiQ, ac mae wedi sicrhau mwy na £31m mewn cyllid ar gyfer ymchwil gydweithredol. Mae wedi cyhoeddi llawer mewn cyfnodolion sy’n cael eu hadolygu gan gymheiriaid, ac mae wedi ennill nifer fawr o gontractau â’r diwydiant, cynghorau ymchwil a chyrff cyhoeddus, ynghyd â chyllid sylweddol gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae ei rôl wedi’i hyrwyddo gan Phillip Morgan, Athro mewn Ffactorau Dynol a Gwyddor Wybyddol yn yr Ysgol Seicoleg, Cyfarwyddwr HuFEx a Chyfarwyddwr Ymchwil IROHMS.

"Rydym yn falch iawn o groesawu'r Athro Stedmon i'r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd," meddai'r Athro Morgan.

"Mae Alex yn arbenigwr o safon fyd-eang mewn ffactorau dynol a, diolch i wobr yr Academi Beirianneg Frenhinol, bydd yn dod â degawdau o brofiad i’r Brifysgol ac yn rhannu gwybodaeth werthfawr o’r diwydiant a’r byd academaidd â myfyrwyr Seicoleg, Peirianneg a Chyfrifiadureg. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu darpariaeth a addysgir sydd hyd yn oed yn fwy arloesol ym maes systemau dynol y dyfodol. Bydd hyn yn gwella’r cwricwlwm ac uchelgeisiau gyrfa llawer o’n myfyrwyr ymhellach, gan gynnwys cynyddu ymhellach nifer y swyddi sydd ar gael.”

Bydd yr Athro Stedmon yn traddodi ei ddarlith gyntaf, 'Systemau Dynol y Dyfodol: Peirianneg Symbiotig’, yn ddiweddarach eleni. Bydd yn ystyried sut y gall peirianneg ychwanegu at allu dynol, nodi lle nad yw unrhyw allu cystal â gallu dynol eto a nodi lle mae angen cyfraniad dynol bob amser.

Bydd yr Athro Stedmon yn dechrau ei rôl yr hydref hwn, a bydd gyda ni tan 2024.

Future leaders in AI and Robotics

Successful Future Leaders Academy 2021 conference brings together over 400 leading academics, higher education, public and third sector managers and industry experts.

The Cardiff Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems first annual conference, IROHMS Future Leaders Academy 2021, brought together 445 delegates from all over the world including academics and students from Cardiff University’s Schools of Engineering, Psychology, and Computer Science and Informatics, with collaborators from industry, higher education, public and third sector.

The virtual conference ran over a period of six weeks, from 18 January–26 February 2021, delivering a programme of exciting events such as discussion forums, live virtual lab tours, a PhD colloquium, and leadership training sessions.

Robots, Human-Like AI, Ethical and Explainable AI, Human-centred Technologies and Society, were just a few of the futuristic themes on offer.

Guest speakers included Costain, Dyson, Intellectual Property Office, GE Aviation and UKRI EPSRC, as well as internationally recognised experts in the fields of artificial intelligence, robotics and human-machine systems.

The conference gave the School of Engineering the opportunity to highlight the transformational research, strong industrial and public sector engagement, and delivery of sustainable, impactful solutions that the School is recognised for.

Through discussion forums, hosted by the Centre’s Working Groups, and virtual lab tours, academics from the School of Engineering were able to demonstrate the expertise and facilities available to facilitate collaborative research, development and innovation projects.

Those involved include the Human-Like AI Working Group, Ethical and Explainable AI Working Group, Human-centred Technologies and Society Working Group, and the Humans and Robots Working Group.

The conference also provided opportunities for the School's PhD cohort and researchers to develop their leadership skills to support them in becoming Future Leaders.

There are plans for the IROHMS Future Leaders Academy to take place in 2022. If you’re from a related industry or academic discipline and want to get involved, we would love to hear from you. Please contact our team directly at IROHMS@cardiff.ac.uk or via our Twitter and LinkedIn accounts.

Simulation lab launched enabling research into human-machine interaction

The simulation lab at the Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems (IROHMS) has been officially launched as part of a virtual event at the Cardiff University School of Psychology.

As a key component of IROHMS, the simulation lab will enable research into how humans interact with technology - ranging from robots and automated vehicles to virtual reality, artificial intelligence, and cyber-physical systems. Research at the lab will also aim to harness and develop revolutionary changes to work and society, creating more efficient ways of working and subsequent improvements to human wellbeing.

Attendees at the launch were treated to a virtual tour of the lab, where they were able to see its impressive range of technology, including a six-metre immersive igloo dome, a transport simulator, and a virtual reality zone.

Guests were also given an insight into current research projects and were able to take a sneak peek at two new areas that are under development – the Cognitive and Social Robotics zone (soon to have 1 x Pepper and 2 x Nao robots), and Cyber Security and Command and Control Centre.

Inside the immersive igloo dome.
Inside the immersive igloo dome.

IROHMS Director of Research, Professor Phil Morgan said: “We are delighted to launch the IROHMS simulation laboratory. Even with the covid-19 pandemic challenges faced over the past year or so, key components of it have been operating onsite and remotely at near-to-normal levels with minor impacts on the installation of some kit. This is thanks to the incredible and dedicated efforts of a number of academic and professional services colleagues as well as Cardiff University students including Interns.

With well over 200-m2 dedicated laboratory space, we have gone far beyond our initial vision in 2019 and have now not three but five key zones: one with an advanced transport simulator with autonomous capabilities; another with a 6m2 immersive dome where up to 12 people can take part in experiments with video and/or Unity programmed scenarios; a third dedicated to mobile virtual, augmented and mixed reality, and now two other zones for cyber security and command and control centre research and cognitive robotics.”

The IROHMS research centre was officially launched in 2019  and is a collaboration between the School of Psychology, Engineering and Computer Science and Informatics. It builds on the strength of globally established academics in the field of digital manufacturing and robotics, human factors and cognitive psychology, mobile and social computing, and artificial intelligence.

You can watch the virtual tour of the simulation laboratory on our YouTube channel.

The simulation laboratory is another core example of the enhanced research capabilities made possible due to IROHMS funding from the European Regional Development Fund via the Welsh European Funding Office with significant contributions from Cardiff University. For queries regarding the IROHMS Simulation Laboratory including how to get involved in IROHMS related research and/or how to become a member of IROHMS – please contact either Prof Dylan Jones (IROHMS Co-Director) or Prof Phil Morgan (IROHMS Director of Research).

Caerdydd i agor canolfan newydd ar gyfer deallusrwydd artiffisial a roboteg

Bydd canolfan ar gyfer technolegau blaengar, o robotiaid a cherbydau diyrrwr i rithrealiti, deallusrwydd artiffisial a systemau seibr-ffisegol, yn cael ei hagor ym Mhrifysgol Caerdydd o ganlyniad i fuddsoddiad mawr gan gronfa Ewropeaidd.

Bydd y ganolfan newydd sbon ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dyn-Peiriant (IROHMS) yn amlygu Caerdydd a de Cymru fel hyb ar gyfer technolegau arloesol sydd ar gynnydd.

Bydd y ganolfan ryngddisgyblaethol yn adeiladu ar arbenigedd ymchwil sy’n rhagori ar lefel fyd-eang yn Ysgolion Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwybodeg a Seicoleg Prifysgol Caerdydd, ac ar brofiad sefydlog rhaglenni ymchwil graddfa-fawr yn y meysydd hyn.

Mae prosiectau ymchwil proffil-uchel blaenorol wedi cynnwys datblygu robotiaid lled-awtomatig i gefnogi hen bobl yn eu cartrefi, dyfais gludadwy ar gyfer canfod anaf trawmatig i’r ymennydd yn gynnar a’i drin, yn ogystal â rhyngweithiadau dynol a defnyddioldeb cerbydau diyrrwr.

Bydd IROHMS yn canolbwyntio ei ymchwil ar lawer o sectorau o bwysigrwydd strategol i Gymru, gan gynnwys gweithgynhyrchu digidol uchel ei werth, peiriannau ffatri di-wifr, awyrofod, cerbydau awtomatig, a’r heriau cymdeithasol sy’n wynebu gofal iechyd a byw â chymorth.

Bydd y ganolfan £3.5 miliwn, wedi’i hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn gwneud yn siŵr mai yng Nghaerdydd y gwneir y genhedlaeth nesaf o ddarganfyddiadau ymchwil trawsnewidiol, gyda chymorth gan ryw o feddyliau mwyaf disglair yn y maes.

Bydd y cyllid hefyd yn helpu i atgyfnerthu’r màs critigol ym meysydd deallusrwydd artiffisial a roboteg sy’n bodoli ar draws de Cymru ar hyn o bryd, yn ogystal â meithrin partneriaethau newydd gydag arbenigwyr diwydiannol a hybu buddsoddiad ar draws y maes.

Y gwir amdani yw bod IROHMS wedi cael dros 40 o lythyron o gefnogaeth gan ddiwydiant, y sector cyhoeddus ac addysg uwch, gyda llawer yn mynegi diddordeb mewn ymchwilio a dylunio ar y cyd, rhwydweithio a digwyddiadau, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, darlithoedd gwadd, adolygu gan gymheiriaid, a mentora.

Caiff cyfleusterau hynod flaengar ym Mhrifysgol Caerdydd eu gwella hefyd, gan gynnwys datblygu labordy roboteg, labordy recordio symudiadau, labordy Rhyngrwyd y Pethau, ynghyd a llawer o fuddsoddiadau eraill.

Meddai’r Athro Rossi Setchi, Prif Ymchwilydd IROHMS: “Mae’r ganolfan newydd hon yn seiliedig ar weledigaeth o fyd sy’n canolbwyntio ar bobl, yn rhyngweithiol, yn gydgysylltiedig, yn gyfoethog o ran data, yn ddwys ei gwybodaeth ac yn glyfar.

“Drwy gynnull ein harbenigedd i gyd o dan un faner, byddwn yn manteisio’n llawn ar ein harbenigedd ymchwil ac yn sbarduno arloesedd fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau pwysicaf i gymdeithas.

“Ein nod yw gwneud de Cymru yn ardal o ragoriaeth ym meysydd Dealltwriaeth Artiffisial, Roboteg, a Systemau Dyn-Peiriant, sydd o fri byd-eang, a denu buddsoddiadau ymhellach a’r arbenigedd ymchwil gorau yn y byd.”

Meddai Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae’r llywodraeth am weld Cymru ar flaen y gad o ran arloesedd a yrrir gan ddata. Bydd y Ganolfan ragorol hon yn targedu cyfleoedd newydd sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Pheiriannau Dynol gan roi hwb pellach i’n henw da yn y maes ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol.

“Mae’n bleser gennyf agor y cyfleuster newydd hwn sydd wedi cael £1.8m gan yr UE. Bydd yn galluogi rhagor o gydweithio â busnesau a sefydliadau eraill ac yn cryfhau’r effaith y mae Cymru eisoes yn ei chael yn y sector.”