Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda randdeiliaid

Cawsom ein sefydlu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid. Rydym ni’n croesawu ac yn annog cyfleoedd newydd i gydweithio â’r diwydiant, addysg uwch, y cyhoedd a'r trydydd sector.

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd ymgysylltu i randdeiliaid allanol sy’n ymddiddori ym meysydd rhyngddisgyblaethol deallusrwydd artiffisial, roboteg a systemau peiriant-dynol gan gynnwys:

 • aelodaeth ar Fforwm Rhanddeiliaid IROHMS
 • adolygydd cymheiriaid
 • cynllun mentoriaid/mentoreion
 • cydweithredwr ar brosiectau ymchwil a datblygu
 • gwasanaethau/ymgynghoriaeth
 • nawdd ôl-raddedig (Meistr neu PhD)
 • datblygiad proffesiynol parhaus
 • lleoliadau myfyrwyr israddedig
 • rhwydweithio a phresenoldeb mewn digwyddiadau
 • partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth
 • mynediad at gyfleusterau/ymchwilwyr/data heb fod yn sensitif
 • darlithoedd gwadd.

Partneriaid

Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems