Ewch i’r prif gynnwys

Labordy Rhyngweithio rhwng Pobl a Robotiaid

IROHMS Image 11.2

Mae'r Labordy Rhyngweithio rhwng Pobl a Robotiaid (HRI) yn gyfleuster ymchwil penigamp a sefydlwyd gan y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS).

Wedi’i halinio i agenda ymchwil IROHMS, mae ymchwil y labordy yn canolbwyntio ar ymchwilio i broblemau ymchwil ar y croestoriad rhwng deallusrwydd artiffisial, roboteg a systemau peiriant-dynol.

Ein prif flaenoriaethau ymchwil yw:

  • rhyngweithio a chydweithio rhwng pobl a robotiaid
  • deallusrwydd artiffisial tebyg i berson
  • ymwybyddiaeth gyd-destunol
  • rhesymu cyd-destunol
  • cydnabod a rhagfynegi bwriad
  • cyfrifiadura teimladol
  • roboteg eglurhaol
  • rhesymu semantig
  • chwilfrydedd robot

Cyfleusterau technegol

Mae gan y labordy gyfarpar sydd ar flaen y gad ar gyfer addysgu ac ymchwil, gan gynnwys:

Care-O-bot 4

Gyda mwy nag 20 gradd rhyddid a sylfaen sy’n symud i bob cyfeiriad, gall y robot gwasanaethu hwn gynorthwyo pobl yn weithredol, e.e. yn eu bywydau bob dydd ac ym maes gofal iechyd. Defnyddir dwy fraich 7-DOF gyda dwylo un bys ar gyfer rhyngweithio mecanyddol â gwrthrychau yn yr amgylchedd.

Ar ei frest 3-DOF mae ganddo ddau gamera 3D ar gyfer monitro’r amgylchedd a chamera 3D arall ar gyfer monitro’r llawr. Mae gan ben y robot ddangosydd panel cyffwrdd i ryngweithio â phobl ac mae’n cynnwys cylch synhwyro symudol gyda chamera 3D ar gyfer cydnabod wynebau ac ystumiau, a meicroffon ar gyfer cydnabod lleisiau.

System Tracio Symud Vicon

Gall gosodiad o ddeg camera Vicon Vero gyda thechnoleg uwch a rheolyddion deallus, ar y cyd â chamera Vicon RGB, olrhain pobl a gwrthrychau yn fanwl, yn gywir ac yn drylwyr. Mae’r dechnoleg yn galluogi amryw eang o ymchwil, o gydweithrediad rhwng pobl a robotiaid, i ymwybyddiaeth gyd-destunol, a mwy.

Meddalwedd Efelychu Ffatri Siemens

Offeryn pwerus ar gyfer modelu, efelychu, dadansoddi, delweddu ac optimeiddio systemau a phrosesau cynhyrchu sy’n cael ei ddatblygu gan feddalwedd Siemens PLM.

Olrheiniwr Llygaid a Chlustffon EEG

Mae’r offer hyn, sydd ar flaen y gad, yn galluogi astudio signalau ac ymddygiadau ffisiolegol dynol, sydd yn hanfodol mewn gwahanol feysydd roboteg fel deallusrwydd artiffisial tebyg i berson ac ymreolaeth y gellir ymddiried ynddi.

Clustffon Realiti Rhithwir HTC VIVE

Gyda delwedd eglur iawn, mae’r clustffon realiti rhithwir hwn yn cynnig pecyn cynhwysfawr i gynorthwyo defnyddwyr i elwa fwy o’r profiad realiti rhithwir.

Smart Eye

Mae’r system olrhain llygaid hwn yn defnyddio camerâu digidol ar gyfer olrhain symudiad llygaid a chyfeiriad syllu mewn amser real. Mae ganddi sawl defnydd mewn gwahanol feysydd ymchwil, fel roboteg sy’n canolbwyntio ar bobl a chydnabod bwriad dynol.

KUKA LBR Med 14 R820: robot cydweithredol ar gyfer rhaglenni meddygol

Mae'r robot sensitif LBR Med wedi cael ei addasu i fodloni gofynion meddygol penodol ac mae'n gwbl addas ar gyfer ystod eang o systemau cymorth mewn technoleg feddygol oherwydd ei allu cydweithredu dynol-robot. Gyda'i synwyryddion torque integredig, mae'r robot ysgafn arloesol LBR Med 14 R820 yn hynod sensitif ac yn sefyll allan am ei hyblygrwydd uchel.

Braich haptig Geomagic Touch

Mae'r ddyfais haptig Touch yn gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd trwy alluogi'r rhyngweithio dynol/cyfrifiadur mwyaf greddfol posibl, y gallu i ddatrys problemau trwy gyffwrdd. Mae model Touch yn ddyfais haptig gost-effeithiol. Mae adborth grym ffyddlondeb uchel system Touch yn synhwyro symudiad mewn 6 gradd o ryddid sy'n rhoi'r teimlad Cyffyrddiad 3D gorau, mwyaf realistig ar gyfer unrhyw gymhwysiad. Gallwch deimlo pwynt y stylus ym mhob echel, ac olrhain ei gyfeiriadedd (pitsh, rholio a gwyro). Mae dyluniad cludadwy Touch, ei ôl troed bach, a rhyngwyneb USB yn sicrhau gosodiad cyflym a defnydd rhwydd ohono.

Robot NAO

Mae NAO6 yn robot deudroed bach (58cm o uchder) gyda nodweddion crwn dymunol. Mae'r robotiaid hyn ynghyd â'r robotiaid presennol a system olrhain gwrthrychau VICON yn galluogi'r tîm i archwilio a chynnal ymchwil i gydlynu sawl robot ar gyfer cymwysiadau megis trosglwyddo gwrthrychau mewn modd cydweithredol.

Sganiwr 3D llaw EinScan HX

Mae'r sganiwr llaw hwn gyda'r feddalwedd ail-greu digidol 3D yn cynnig ateb pob-mewn-un ar gyfer peirianneg wrthdroi. Trwy sganio'r gwrthrych yn syml â sganiwr llaw newydd EinScan HX, gellir troi'r data ar ffurf CAD yn hawdd, yn Geomagic Essentials. Gyda'r adnodd dylunio Solid Edge, gallwch berffeithio eich dyluniadau a'u rhagosod ar gyfer y argraffu. Bydd yr adnodd hwn yn caniatáu i genhedlaeth o ddata synthetig roi gwrthrychau yn yr amgylchedd Rhithwir, a fydd yn gwella ein gwaith gyda'n robotiaid.

Cymwysiadau ymarferol

Mae defnyddwyr y labordy yn gweithio’n agos gyda’i gilydd ac yn datblygu dulliau a chysyniadau newydd i gael effaith ar y maes rhyngweithio rhwng pobl a robotiaid, ac ar gymdeithas. Gellir defnyddio technolegau ein labordy mewn sawl maes, gan gynnwys diwydiant, gofal iechyd, adloniant, chwaraeon a hyfforddiant.

Mae ymchwil bresennol yn y Labordy Rhyngweithio rhwng Pobl a Robotiaid yn cynnwys y maes sy’n dod i’r amlwg o roboteg eglurhaol, realiti rhithwir ac estynedig, ac efelychu yng nghyd-destun gweithgynhyrchu clyfar, a cherbydau awtonomaidd.

Mae’r labordy yn yr Ysgol Peirianneg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â hri@caerdydd.ac.uk.