Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni’n darparu amgylchedd ymchwil o safon fyd-eang sy’n hwyluso ymchwil arloesol gyda manteision i’r gymdeithas a’r economi.

Blaenoriaethau ymchwil

Mae ein canolfan mewn sefyllfa unigryw i dargedu cyfleoedd newydd sy’n dod i’r amlwg ar y croestoriad rhwng deallusrwydd artiffisial (AI), roboteg a systemau peiriant-dynol. Ein huchelgais yw datblygu gwybodaeth sylfaenol a chymhwysol ac i hyfforddi arbenigwyr y dyfodol mewn meysydd amlddisgyblaethol heriol fel cyfrifiadura seiliedig ar bobl, roboteg seiliedig ar bobl, deallusrwydd artiffisial tebyg i bobl, deallusrwydd artiffisial esboniadwy, cyfrifiadura affeithiol ac ymreolaeth y gellir ymddiried ynddo.

Mae ein diddordeb yn canolbwyntio ar archwilio problemau ymchwil anodd ar y croestoriad rhwng ymddygiad dynol a thechnoleg fel rhyngweithio greddfol, dryswch, chwilfrydedd, dychymyg a chreadigrwydd. Rydym ni’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau newydd ar gyfer astudio rhyngweithio peiriant-dynol, canfyddiad amser real cywir, lleoleiddio pobl a gwrthrychau lluosog a phrosesu a rheoli amlsynhwyraidd.

Abstract digital theme

Themâu ymchwil

Rydym ni wedi sefydlu thema ymchwil sy'n cwmpasu sbectrwm eang o flaenoriaethau. Mae pob thema ymchwil yn cynnwys tîm rhyngddisgyblaethol o academyddion gydag arbenigedd yn y meysydd hyn, sy'n ffurfio grwpiau i ymdrin yn gydweithredol â heriau o bwysigrwydd strategol:

Deallusrwydd artiffisial tebyg i berson

 • Cyfrifiadura affeithiol.
 • Gwybyddiaeth estynedig.
 • Semanteg gyfrifiadurol.
 • Rhesymu cyd-destunol.

Deallusrwydd artiffisial moesegol ac esboniadwy

 • Deallusrwydd artiffisial moesegol.
 • Deallusrwydd artiffisial esboniadwy.
 • Roboteg esboniadol.
 • Ymreolaeth gydag ymddiriedaeth.

Technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl

 • Cyfrifiadura'n seiliedig ar bobl.
 • Seiber ddiogelwch yn seiliedig ar bobl.
 • Technoleg a chymdeithas sy'n dod i'r amlwg.

Pobl a robotiaid

 • Roboteg yn seiliedig ar bobl.
 • Roboteg gymdeithasol.
 • Canfyddiad/dysgu robot.