Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn enwog yn rhyngwladol am ymchwil drawsnewidiol, cydweithio’n agos â'r sector diwydiannol a chyhoeddus, ac am gyflwyno atebion cynaliadwy mewn modd effeithiol.

Rydym ni’n canolbwyntio ein hymchwil ar lawer o sectorau o bwysigrwydd strategol i Gymru, y Deyrnas Unedig a’r byd ehangach, gan gynnwys gweithgynhyrchu digidol uchel ei werth, awyrofod, cerbydau awtomatig, gofal iechyd a heriau cymdeithasol fel cynaliadwyedd a heneiddio’n iach.

Ategir ein dull gan gydweithio agos â'n rhanddeiliaid o'r sectorau preifat a chyhoeddus ac mae wedi’i alinio â dyheadau sefydliadol, masnachol a chyhoeddus am ddefnydd a thegwch cydweithio agos rhwng bodau dynol a robotiaid.

Mae ein canolfan ryngddisgyblaethol yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil tair o Ysgolion academaidd Prifysgol Caerdydd, sy'n enwog yn rhyngwladol:

Drwy gynnull yr arbenigedd cyfunol hwn dan un faner, gallwn fanteisio’n llawn ar arbenigedd ymchwil drwy synergedd, gan sbarduno arloesedd fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau pwysicaf i gymdeithas.

Ein gweledigaeth

Byd sy’n canolbwyntio ar bobl, yn rhyngweithiol, yn gydgysylltiedig, yn gyfoethog o ran data, yn ddwys ei wybodaeth ac yn glyfar.

Ein cenhadaeth

Yn y Ganolfan ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) byddwn ni’n darparu arweinyddiaeth ymchwil, gan ddwyn ynghyd màs critigol o ymchwilwyr a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfleusterau o’r radd flaenaf. Byddwn ni’n cyflawni rhaglen uchelgeisiol o ymchwil drawsnewidiol ar lefel parodrwydd technoleg (TRL) 1–4. Byddwn ni hefyd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddiffinio agenda ymchwil y dyfodol.

IROHMS Image 8

Ein harianwyr

Caiff IROHMS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems