Ewch i’r prif gynnwys

E-gylchlythyr Cyfeillion

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Mae cynfyfyrwyr, staff, cefnogwyr, gwirfoddolwyr a ffrindiau Caerdydd i gyd yn cyfrannu cymaint at y Brifysgol – ac mae croeso i bawb gofrestru i gael e-newyddion Cyswllt Caerdydd.

Crëwyd Cyswllt Caerdydd yn wreiddiol i roi newyddion i gynfyfyrwyr a’u cadw mewn cysylltiad, a bellach fe’i gynigir i randdeiliaid eraill y brifysgol.

Byddwch yn cael un neu ddau ebost bob mis, gyda newyddion y brifysgol, uchafbwyntiau, diweddariadau, gwahoddiadau i ddigwyddiadau a rhagor. Gweler rhifyn diweddar o Cyswllt Caerdydd.

Bydd eich data cyswllt yn cael ei gadw ar gronfa ddata cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a gallwch ddewis dad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cofrestru

Hysbysiad diogelu preifatrwydd data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon yn unol â thelerau'r Ddeddf Diogelu Data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol i brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth i chi, yn unol â’r dewisiadau rydych wedi nodi uchod. Gallwch dynnu yn ôl y caniatâd hwn unrhyw bryd drwy cysylltu â'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr ar alumni@caerdydd.ac.uk.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i ddysgu mwy am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau a sut i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol ar: inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch drafod eich pryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth hefyd (ICO).