Ewch i’r prif gynnwys

Siarad â darpar fyfyrwyr

Cawsom air â Elliot Howells (BSc 2016) yn Niwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Gorffennaf 2019)

Ymunwch â ni drwy fod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr a siarad â darpar fyfyrwyr er mwyn rhannu eich Profiad Caerdydd â nhw.

Cewch y cyfle i gwrdd â darpar fyfyrwyr, ateb eu cwestiynau yn seiliedig ar eich profiad chi o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr.

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd.

Mynegwch eich diddordeb

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd.

Cyfleoedd ar y campws

Diwrnodau Agored

Mae Diwrnodau Agored yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr grwydro o amgylch campws a chyfleusterau’r Brifysgol, a chael blas ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar Ddiwrnod Agored, byddwch yn cwrdd â darpar fyfyrwyr, yn ateb cwestiynau ynghylch eich profiadau, ac yn siarad â darpar fyfyrwyr a’u rhieni yn y sgyrsiau a drefnir gan eich ysgol.

Dyddiadau Diwrnodau Agored a gynhelir cyn bo hir:

  • Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Hear Olivia explain why she volunteered at Open Day

Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion

Mae Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion yn rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr ddod i adnabod eu hysgol academaidd yn well. Byddwch yn cwrdd â darpar fyfyrwyr ac yn ateb eu cwestiynau am eich profiad chi ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd eich ysgol yn trefnu eich bod yn cymryd rhan mewn sgwrs fer neu sesiwn holi ac ateb.

Mae’r rhain yn cael eu cynnal ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth.

Cyfleoedd i gynfyfyrwyr rhyngwladol

Gallwch gymryd rhan fel rhan o’n cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr hyd yn oed os na allwch ddod yn ôl adref i Gaerdydd. Rydym ni’n cynnal digwyddiadau rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn lle byddwch chi’n cwrdd â darpar fyfyrwyr, yn ateb eu cwestiynau yn seiliedig ar eich profiad, ac yn cynrychioli Prifysgol Caerdydd yn eich mamwlad.

Rydym ni’n trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ym mhob cwr o’r byd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Digwyddiadau cyn gadael
  • Digwyddiadau recriwtio rhyngwladol

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â alumni@caerdydd.ac.uk

Cysylltiadau Datblygu a Chynfyfyrwyr

Camau nesaf

  • Er mwyn cymryd rhan, mynegwch eich diddordeb
  • Bydd aelod o'r tîm Cysylltiadau Cynfyfyrwyr mewn cysylltiad â chi cyn bo hir er mwyn trafod hyn ymhellach ac ateb unrhyw gwestiynau ychwanegol sydd gennych.