Ewch i’r prif gynnwys

Diweddarwch eich manylion

Cwblhewch y ffurflen yn Gymraeg.

Amdanoch chi
Dyddiad geni: *
Dewis iaith
Eich gyrfa
Ydych chi'n:
Sut cawsoch eich atgoffa i ddiweddaru eich manylion?
Allwch chi gefnogi Prifysgol Caerdydd mewn unrhyw un o'r ffyrdd hyn?

Hysbysiad diogelu preifatrwydd data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon yn unol â thelerau'r Ddeddf Diogelu Data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol i brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth i chi, yn unol â’r dewisiadau rydych wedi nodi uchod. Gallwch dynnu yn ôl y caniatâd hwn unrhyw bryd drwy cysylltu â'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr ar alumni@caerdydd.ac.uk.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i ddysgu mwy am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau a sut i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol ar: inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch drafod eich pryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth hefyd (ICO).