Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Mae ymweld â ni yn rhoi’r cyfle i chi grwydro campws a chyfleusterau’r Brifysgol, cwrdd â myfyrwyr a staff a gofyn cwestiynau – i’ch helpu chi i ddewis y lle cywir i astudio.

Mae gennym Ymweliad Campws yn rhedeg ar Ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.

Roedd y digwyddiad yn drefnus ac yn wybodus. Roedd pawb yn hynod gyfeillgar a chynorthwyol.

Mynychwr Diwrnod Agored, Hydref 2016

Ar y diwrnod

Mae Ymweliadau Campws yn gyfle i chi gael profiad go iawn o’r Brifysgol a’r ddinas.

Sut i gyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i gynllunio eich siwrne.

Cyngor anabledd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd hygyrch ar gyfer ein holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os nad ydych yn gallu mynd i Ddiwrnod Agored, mae sawl ffordd arall o gael gwybod am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Recriwtio Israddedigion