Cynnal eich astudiaethau

Two female students sitting at a table in a library.

Fel myfyriwr ôl-raddedig, yn ychwanegol i’r amryw o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogi rydym yn darparu i fyfyrwyr, gallwch elwa o'r gwasanaethau wedi’u teilwra i’ch lefel o astudiaeth.

Canolfan y Graddedigion

Wedi ei lleoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr, mae Canolfan y Graddedigion yn gyfleuster annibynnol sydd ar gyfer graddedigion yn unig, gyda mannau astudio tawel, ardaloedd cymdeithasu, gweithdai a digwyddiadau. 

Tiwtoriaid personol 

Ar ddechrau'ch rhaglen, bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i chi a byddwch yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor. Bydd y Tiwtor Personol yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i chi tra'n cadw arolwg o'ch astudiaethau. 

I ddarganfod mwy ewch i'r dudalen Tiwtoriaid personol