Funding and fees

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

International students studying

To help ensure you can pay your tuition fees and cover your living expenses while you study in the UK, we can advise you on costs and funding opportunities available to you.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Students in a row at graduation

In recognition of the outstanding talent of many international students, we offer a range of highly prestigious international scholarships designed to attract and reward the best students.

We offer our own student scholarships as well as some run in conjunction with other organisations.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Vice-Chancellor's International Scholarship for Research Excellence

We are offering full tuition fee funding and an annual stipend to support self-funding full-time PhD international students for up to three years.

International Foundation Programme Scholarships

These scholarships are available for eligible students studying on our International Foundation Programme (IFP).

Postgraduate Taught Scholarships

There are a number of funding opportunities available for students who are applying for Masters level programmes.

PhD Research Scholarships

If you are looking to study on a Doctoral programme, funding is available from both the University and external organisations.

The Beacon Scholarship

This lucrative scheme is open to applicants to all undergraduate courses (excluding medicine) from Kenya, Tanzania and Uganda.

CONACYT Scholarship

CONACYT offers scholarships to Mexican students enrolling on postgraduate courses.

Visiting scholars funding schemes

Cardiff University offers two visiting scholar funding schemes - Fulbright and the China Scholarships Council.

For details of awards on offer from other organisations please check the University's Search for Funding database.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Your tuition fee will depend on the course you have chosen, the duration and level of study.

Undergraduate fees

Full tuition fee information can be found on the undergraduate fees pages.

Postgraduate fees

Full tuition fee information can be found on postgraduate fees pages.

Deposits for taught programmes

International students who have been offered a place onto a postgraduate taught programme will be asked to pay a deposit towards their tuition fees in order to secure their place.

A deposit will not be required if you are:

  • in receipt of a full tuition fee scholarship or a recognised sponsor or funding body;
  • in receipt of a full tuition fee bank or student loan;
  • studying on an approved progression programme at an approved partner institution.

More detailed information can be found on the postgraduate deposits page.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU.

Yn ôl Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2017, Caerdydd yw’r ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU. Seiliwyd y Mynegai ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2018/19.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol.
EitemYr wythnos Y misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)124.26497.034,970.33
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi5.0021.74193.57
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)8.5036.96329.07
Cyfanswm207.01863.478149.68
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat.
EitemYr wythnosY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent75.00300.003,000.00
Biliau12.5054.35483.93
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)3.7516.31145.18
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)5.0021.74193.57
Cyfanswm184.50776.127289.22
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.703926.79
Bwyd1201084
Llyfrau - costau dechrau tymor35.40319
Cymdeithasu1371238.47
Dillad31.50284.55
Golch ac eitemau ymolchi31.50284.55
Teithio30271.00
Symudol21.30192.41
Cyfanswm846.307,644.91
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent297.602,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr78.90712.73
Bwyd1201084
Llyfrau -costau dechrau tymor35.40319.78
Cymdeithasu137.101238.47
Dillad36.30327.91
Golch ac eitemau golchi44.40401.08
Teithio48.90441.73
Ffôn/symudol21.30192.41
Cyfanswm819.907406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd1201159.88
Llyfrau -costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn Symudol20236.94
Cyfanswm703.249572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.543561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd1201159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai)26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn symudol20236.94
Cyfanswm703.248783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd96.651159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50485
Symudol19.80236.94
Cyfanswm800.289573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.603561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd96.631159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad28.50341.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Symudol20236.94
Cyfanswm735.638797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.