Cewch fywyd academaidd heriol, arloesol a gwerth chweil ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgir ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon creadigol a chwilfrydig o’r radd flaenaf.

Watch our video on YouTube.

Students outside the Glamorgan Building

Israddedig

Mae dros 300 o gyrsiau ar gael yma, felly manteisiwch ar ein cyfleusterau ardderchog a chael profiad gwych fel myfyriwr.

Public audience attending a talk in a lecture theatre

Ôl-raddedig

Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy’n eich galluogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth ac arbenigedd.


Cyrsiau byr rhan amser i oedolion

Gydag amrywiaeth o bynciau, mae’r cyrsiau hyn ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol ac yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnosau.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gallwch gynnal a datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd drwy gydol eich gyrfa gyda’n hamrywiaeth o gyfleoedd DPP gan gynnwys ein modiwlau ôl-raddedig hyblyg.


Exterior Talybont South

Llety

Mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddewis a phoced yr unigolyn yn cynnwys siaradwyr Cymraeg.

Students in student union bar

Bywyd myfyrwyr

Darganfyddwch fwy am y ddau gampws, y cyfleusterau a'r ddinas.