Newyddion

Financial chart

Y Brifysgol yn rhoi hwb o £3 biliwn i economi'r DU

28 Tachwedd 2016

Effaith economaidd yn cynyddu bron 10 y cant

phoenixproject1

Cyfieithu iaith i greu cymdeithas gryfach

1 Tachwedd 2016

Bydd arbenigwyr yn mynd ati i geisio deall tirwedd ieithyddol ‘gymhleth’ Namibia

Trauma Pack

Pecyn trawma i achub 'bywydau di-rif'

27 Hydref 2016

Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer treial ar ffyrdd yn Namibia

PythonConference2016

PyCon UK 2016 conference

21 Hydref 2016

Phoenix sponsors UNAM attendees at UK conference

Professor Judith Hall

Hyfforddiant nyrsio a fydd yn trawsnewid gofal

11 Hydref 2016

Staff y Brifysgol a'r GIG yn rhannu arbenigedd i wella gofal cleifion yn Namibia

MidwifeSimulation

Training the trainers – sharing skills and experience

10 Hydref 2016

Cardiff University midwifery lecturers share expertise in simulation and skills training with midwives in Namibia.

SystematicReview class

Phoenix runs Systematic Review Workshop with UNAM

1 Medi 2016

Cardiff Universtiy expert leads a workshop at UNAM to enhance research support.

JoyceAchampong01

Reflections on the value of international engagement

17 Mai 2016

"The transformational power of education, and the freedom people can get once they're educated is amazing"

Anaesthesia  Training

Cardiff & Namibia Universities run first ever SADC Airway Conference

28 Ebrill 2016

No one should die because the person giving an anaesthetic can’t get oxygen into the patient.

Making a difference in the OR

Y gwahaniaeth rydym yn ei wneud i'w weld yn glir

30 Mawrth 2016

Y gwahaniaeth rydym yn ei wneud i'w weld yn glir