Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Phoenix

Lleddfu tlodi, hybu iechyd a diogelu’r amgylchedd.

Rydyn ni’n ymgorffori addysg mewn prosiectau penodol, er iechyd gwell a llai o dlodi. Trwy addysgu pobl am eu helpu eu hunain, daw newid y bydd modd ei gynnal.

Rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid i leddfu tlodi, hybu iechyd a chynnal yr amgylchedd.

I gyflawni ein nodau, byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid yn aml. Os daw cyfle, efallai y byddwn ni’n gofyn am eich cymorth.

Right quote

Mae Prosiect Phoenix yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl ym meysydd addysg, iechyd, cyfathrebu a gwyddoniaeth.

Hywel Thomas Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Newyddion diweddaraf

Partneriaeth newydd rhwng prifysgolion i wella gallu academaidd yng Nghymru a Namibia

22 Mehefin 2023

Cytundeb pum mlynedd i feithrin partneriaethau teg a chydweithredol

Gwerth £7.2m o gyfarpar diogelu personol i gael eu hanfon i Namibia o Gymru drwy un o brosiectau Prifysgol Caerdydd

26 Awst 2021

Welsh Government donation made via University’s Phoenix Project will ‘save thousands of lives’

Partneriaeth i rymuso menywod Namibia

27 Gorffennaf 2021

Prosiect Phoenix yn sicrhau Statws Canolfan ar gyfer addysg merched