Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Phoenix

Lleddfu tlodi, hybu iechyd a diogelu’r amgylchedd.

Rydyn ni’n ymgorffori addysg mewn prosiectau penodol, er iechyd gwell a llai o dlodi. Trwy addysgu pobl am eu helpu eu hunain, daw newid y bydd modd ei gynnal.

Rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid i leddfu tlodi, hybu iechyd a chynnal yr amgylchedd.

I gyflawni ein nodau, byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid yn aml. Os daw cyfle, efallai y byddwn ni’n gofyn am eich cymorth.

Right quote

Mae Prosiect Phoenix yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl ym meysydd addysg, iechyd, cyfathrebu a gwyddoniaeth.

Hywel Thomas Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Newyddion diweddaraf

Kids reading on a library floor

Cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen i blant wedi’i lansio yng Nghymru a Namibia

14 Chwefror 2020

Cystadleuaeth gan Brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd yn ceisio ysbrydoli plant i ddarllen

First Minister Mark Drakeford; teacher Dr Anna Henderson; Phoenix Project lead Professor Judith Hall; Vice-Chancellor Professor Colin Riordan

Prosiect gan Brifysgol Caerdydd yn lansio menter plannu coed gydag ysgolion yng Nghymru a Namibia

13 Ionawr 2020

Fe lansiwyd Coed Phoenix gydag Ysgolion Cymru â dathliad plannu coed yn un o ysgolion Caerdydd

Kids in Namibia

‘Llwyddiant’ iechyd y geg yn Namibia

17 Mehefin 2019

Tîm Prosiect Phoenix yn ymweld ag ysgolion cynradd a chartrefi plant amddifad