Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Rydyn ni’n cynnal amrywiaeth helaeth o brosiectau i liniaru tlodi, hybu iechyd neu helpu'r amgylchedd.

Rydyn ni’n ceisio diwallu anghenion mae Prifysgol Namibia wedi’u pennu.

Byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i helpu ein partneriaid i ddatrys problem bwysig os oes gyda ni’r wybodaeth, y medrau a’r arian.

Prosiectau dan sylw

Hoffech chi ddysgu rhagor?

Bydd yn dda gyda ni sôn am ein gwaith. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw brosiect, cysylltwch â ni.

Prosiect Phoenix