Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Members of the project team

Mae Prosiect Phoenix yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia.

Rydyn ni’n cyd-fynd â nodau datblygu cynaladwy’r Cenhedloedd Unedig trwy geisio lleddfu tlodi, hybu iechyd a helpu i ddatblygu a chynnal yr amgylchedd.

Ein heffaith

Dros y pedair blynedd diwethaf, rydyn ni wedi gwella byd pobl Namibia a Chymru trwy ledaenu dysg. I gyflawni ein haddewidion, mae 40 o is-brosiectau gan gynnwys gwaith dylanwadol megis:

  • addysgu meddygon a nyrsys ynghylch gofalu am y cleifion gwannaf yn ystod llawdriniaeth
  • creu sector meddalwedd ffyniannus yn Namibia
  • ysgogi pobl ifanc i werthfawrogi diwylliant ac ieithoedd y wlad
  • galluogi’r heddlu a gwasanaeth yr ambiwlansys i achub bywydau ar ôl damweiniau ar y ffyrdd

Y dyfodol

Dros y pum mlynedd nesaf, hyd at 2022, byddwn ni’n canolbwyntio ar addysg ac ymchwil a fydd yn creu effaith fawr er lles Prifysgol Namibia a’r wlad i gyd trwy weithgareddau megis:

  • meithrin medrau arwain ymhlith nyrsys
  • llunio proses ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf
  • cwtogi ar nifer y bobl ifanc sy’n marw ar y ffyrdd
  • sefydlu gwasanaeth llyfrgelloedd a gwybodaeth sy’n addas i wlad ddatblygedig o bwys byd-eang
  • helpu i roi dŵr ar gael yn barhaus yn Namibia
  • ehangu ymchwil yn neheubarth Affrica trwy ragor o gydweithio â Phrifysgol Sambia.

Cysylltwch â ni

Prosiect Phoenix