Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad meddalwedd yn 'llwyddiant'

15 Chwefror 2017

Python software development

Mae Prifysgol Caerdydd yn annog cenhedlaeth newydd o raglenwyr yn ne Affrica i fod yn rhan o ddiwydiant gwerth biliynau o bunnoedd sy'n helpu i bweru brandiau mawr ar y we.

Mae iaith rhaglennu Python yn cael ei ddefnyddio ledled y byd gan gwmnïau fel Google, YouTube, Dropbox ac Instagram.

Nawr mae digwyddiad Python blynyddol yn Namibia, sydd wedi'i gefnogi gan Brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia (UNAM) yn ysbrydoli eraill yn Affrica i ddarganfod potensial yr iaith.

Cynhaliwyd y confensiwn Python cyntaf yn Zimbabwe ym mis Tachwedd 2016, ar ôl i'r trefnwyr gael y syniad ar ôl mynd i'r digwyddiad yn Namibia.

'Yn wych o lwyddiant'

Dywedodd Dr Vincent Knight, un o drefnwyr PyCon Namibia o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd: "Mae dechrau gweld y gymuned yn datblygu yn wych. Mae PyCon Zimbabwe'n enghraifft mor wych o lwyddiant.

"Cymerodd dau berson o Zimbabwe fws i PyCon Namibia a dyna sut cawson nhw'r syniad ar gyfer eu digwyddiad nhw. Llwyddon nhw i godi'r arian ar gyfer y digwyddiad drwy gyllido torfol ymhlith y gymuned Python..."

"Yn y pen draw, o safbwynt hunanol, mae hyn yn ymwneud â mwy na'r hyn y gall Python ei wneud ar gyfer Namibia ac Affrica. Bydd sicrhau amrywiaeth yn golygu y bydd pawb ar eu hennill."

Dr Vincent Knight Lecturer

Bydd digwyddiad PyCon Namibia nesaf, a ddechreuodd yn 2015, yn cael ei gynnal yn Sefydliad Gweinyddiaeth a Rheolaeth Gyhoeddus Namibia yn Windhoek rhwng 21 a 23 Chwefror.

Bydd yn cynnwys darlithoedd, gweithdai a rhwydweithio, ac mae wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, gwyddonwyr, academyddion, myfyrwyr a phobl sy'n ei wneud fel hobi.

Er bod Prifysgol Caerdydd ac UNAM yn cymryd rhan flaenllaw yn y digwyddiad, Cymdeithas Python Namibia sy'n cynnal PyCon Namibia 2017 am yr ail dro. Ffurfiwyd y gymdeithas yn sgîl y digwyddiad yn 2015.

Ar flaen y gad yn datblygu meddalwedd côd agored

Hands typing on a keyboard

Mae Dr Knight yn gobeithio y bydd rhaglenwyr o Affrica ar flaen y gad yn datblygu meddalwedd côd agored un dydd, fel Python, sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, addasu a dosbarthu.

"Gallwch addasu Python ar gyfer chi eich hun yn hytrach na gadael i gwmni masnachol wneud y dewisiadau hynny" meddai.

"Mae hyn yn arbennig o berthnasol i wledydd datblygol oherwydd yn aml mae'r Gorllewin yn dweud wrthyn nhw pa feddalwedd i'w defnyddio, ac mae'n bosibl nad honno yw'r dewis gorau iddynt..."

"Gallwch gael meddalwedd gan bobl o Namibia, ar gyfer pobl Namibia; gan bobl o Affrica, ar gyfer pobl o Affrica."

Dr Vincent Knight Lecturer

Mae Prosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd, sy'n cefnogi Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru, yn gydweithrediad rhwng y Brifysgol ac UNAM ac mae o fudd i'r naill ochr fel y llall.

Mae'n un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol, sydd hefyd yn cael ei alw'r Rhaglen Trawsnewid Cymunedau, sy'n gweithio gyda chymunedau yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt ym meysydd iechyd, addysg a lles ymhlith eraill.

Rhannu’r stori hon