Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni, rydym yn credu y byddwch chi wrth eich boddau gyda ni.

Dylai’r tudalennau hyn roi syniad i chi o beth fydd angen i chi baratoi, beth fydd yn digwydd pan fyddwch yn cyrraedd a sut i ymgartrefu a byw bywyd myfyriwr.

Cofrestru ar-lein

Gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Cyn i chi gyrraedd

Dysgwch sut gallwch chi gymryd rhan cyn i chi ddod yma.

Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Dewch o hyd i ni ar Facebook.

Cadwch olwg ar newyddion diweddaraf y Brifysgol.

Dilynwch ni ar Twitter

I gael y diweddaraf o'r Brifysgol ar Twitter