Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni.

Bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni. Mae’r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth i wneud cyn i chi gyrraedd yma, beth i’w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a ble allwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr.

Cofrestru ar-lein

Gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Cyn i chi gyrraedd

Dysgwch sut gallwch chi gymryd rhan cyn i chi ddod yma.

Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Connect with us

Now you will be joining us, connect through our current students channels for essential news and support throughout your student life.