Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio yma

Mae ein staff yn elwa ar gyfleusterau o'r radd flaenaf, ein lleoliad sy'n un o brif ddinasoedd ieuengaf a mwyaf bywiog Ewrop, a'n hymrwymiad i hyfforddi a datblygu.

Ar hyn o bryd, mae ein tîm wedi’i leoli ar gampws Parc Maendy yn Adeilad Hadyn Ellis, sydd o fewn tafliad carreg i ganol dinas Caerdydd. Byddwn yn ymuno â'r Campws Arloesedd newydd pan fydd wedi'i gwblhau.

Caiff Caerdydd ei enwi yn gyson ymysg y dinasoedd gorau yn y DU ar gyfer ansawdd bywyd, gyda chyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, canolfannau siopa arobryn, bywyd nos bywiog a pharciau hyfryd, ynghyd â ffyniant o ran y celfyddydau, cerddoriaeth a bwyd.

Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.
Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Mae rhai o olygfeydd mwyaf syfrdanol Cymru, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn agos iawn yn y car.

Rhagor o wybodaeth am fyw a gweithio yng Nghaerdydd.