Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd PhD

Mae ein rhaglen PhD unigryw yn cael ei chyd-oruchwylio ar draws themâu ac mae'n cynnwys cyfnod pontio ôl-ddoethurol a ariennir am flwyddyn i ddatblygu eich cynllun cymrodoriaeth ymchwil sy'n alinio â'n hamcanion.

Bydd myfyrwyr PhD Wolfson yn ymuno â charfan o fwy nag 20 o fyfyrwyr doethuriaeth sydd eisoes yn gweithio ym maes iechyd meddwl glasoed ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd myfyrwyr yn cynnal ymweliadau cyfnewid ymchwil gyda chydweithwyr, yn datblygu arbenigedd, rhwydweithiau, a chyrhaeddiad ac effaith genedlaethol a rhyngwladol darganfyddiadau Canolfan Wolfson.

Students studying

Wneud cais nawr

Ar hyn o bryd nid oes cyfleoedd ar gael, dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf ar gyfleoedd PhD.

Clywed gan ein myfyrwyr

Eisiau gwybod sut brofiad yw astudio ar gyfer eich doethuriaeth yng Nghanolfan Wolfson?

Darllenwch fwy o brofiad Appy ar ein blog.

Er ei fod wedi bod yn brofiad heriol, rydw i wedi dysgu cymaint yn barod ac yn edrych ymlaen at bopeth sydd gen i i'w ddysgu!
Abbey Rowe