Ewch i’r prif gynnwys

Is-strategaethau

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018-23 yn y broses o gael ei adolygu’n strategol ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r tudalennau hyn yn ystod yr hydref.

Ein nod yw cyrraedd y 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig yn The Times and Sunday Times Good University Guide.

Ein nod yw parhau i fod ymhlith 200 uchaf y byd, fel y'u mesurir gan QS World University Rankings, the Times Higher Education World University Rankings, the Academic Ranking of World Universities and the Best Global Universities Ranking, a chyrraedd y 100 uchaf yn achos o leiaf un o’r rhain.

I gyflawni hyn, rydym yn canolbwyntio ar bum maes:

Addysg a myfyrwyr

Addysg a myfyrwyr

Bydd o leiaf 50% o'n myfyrwyr israddedig yn ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod eu hastudiaethau.

Ymchwil

Ymchwil

Ein nod yw bod ymhlith y 12 uchaf yn REF 2021 ar sail Grym Ymchwil.

Arloesedd

Arloesedd

Byddwn yn datblygu 10 partneriaeth strategol gyda diwydiant a sefydliadau allanol eraill.

Cenhadaeth ddinesig

Cenhadaeth ddinesig

Rydym ni’n gweithio gydag ysgolion, colegau, sefydliadau a chymunedau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar draws Cymru, y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt i hybu cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a llesiant.

Rhyngwladol

Rhyngwladol

Byddwn yn sefydlu pum partneriaeth strategol gyda sefydliadau academaidd rhyngwladol.