Ewch i’r prif gynnwys

Ffeithiau a ffigurau

Mae’r Brifysgol yn aelod o Grŵp Russell, sy’n cynnwys 24 o’r prifysgolion ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.

Ni yw’r 16eg prifysgol fwyaf yn y DU o ran nifer y myfyrwyr, a £605m oedd cyfanswm ein hincwm amcangyfrifedig ar gyfer 2020/21.

Yn , cadarnhawyd bod 90% o'n hymchwil gyda’r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Mae hyn yn golygu ein bod ymhlith yr 20 prifysgol orau yn y DU am safon gyffredinol ein hymchwil.

 • 33,985 o fyfyrwyr
 • Contractau ymchwil gwerth £113m
 • 72% - ein sgôr bodlonrwydd myfyrwyr

Ein myfyrwyr

Mae gennym 33,985 o fyfyrwyr wedi ymrestru, yn cynrychioli dros 138 o wledydd yn 2021/22.

 • 23,765 o israddedigion
 • 10,220 myfyriwr ôl-raddedig (1,615 ymchwil ôl-raddedig, 7,320 ôl-raddedig a addysgir)
 • 7,530 o fyfyrwyr rhyngwladol (gan gynnwys y rhai o’r UE y tu allan i’r DU)
 • Boddhad cyffredinol o 76% yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS) 2021
 • Mae 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned leol bob blwyddyn.

Cadarnhawyd nifer y myfyrwyr gan Ystadegau Myfyrwyr Addysg Uwch (HESA), 2021/22.

Ein graddedigion

Mae galw mawr am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr - mwy felly na'r rhan fwyaf o brifysgolion blaenllaw eraill yn y DU.

 • Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau eraill megis teithio (Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20).
 • Mae gennym 205,000 o gynfyfyrwyr o dros 200 o wahanol wledydd.

Ein gwaith ymchwil

Mae gennym gymuned ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd a sylfaen ymchwil gref ac eang:

 • rydym ymhlith yr 20 prifysgol orau yn y DU am ansawdd cyffredinol ein hymchwil (19eg), effaith ein hymchwil (11eg), a’n hamgylchedd ymchwil (16eg) REF 2021
 • rydym yn 14eg yn y DU am Bŵer Ymchwil sy'n dangos maint ac ansawdd ein hymchwil REF 2021
 • roedd ein grantiau ymchwil a'r contractau a ddyfarnwyd yn 2019/20 yn werth dros £150m
 • rydym wedi ennill saith Gwobr Pen-blwydd y Frenhines
 • mae arolwg annibynnol, sy’n mesur y gallu i drosi ymchwil yn gwmnïau gwerth uchel, wedi ein rhoi yn 3ydd yn y DU ddwy flynedd yn olynol am lwyddiant cwmnïau deillio (Octopus Ventures, 2019, 2020)
 • rydym yn 5ed yn y DU am gyfanswm nifer y trwyddedau eiddo deallusol ar gyfer busnesau bach a chanolig yn 2019/20
 • rydym yn 12fed yn y DU am gyfanswm y ceisiadau am batentau newydd a gyflwynwyd yn 2019/20
 • rydym yn 16eg yn y DU am gyfanswm incwm eiddo deallusol yn 2019/20
 • rydym yn 17eg yn y DU am drosiant amcangyfrifedig (£21.3m) yr holl fusnesau newydd gan raddedigion a ddechreuodd yn 2018/19
 • mae ein hymchwilwyr yn cynnwys dau enillydd Gwobr Nobel - Yr Athro Syr Martin Evans a'rtitlehttps://www.cardiff.ac.uk/cy/about/honours-and-awards/nobel-laureatestitle Athro Robert Huber

Hynt Graddedigion

 • Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, Yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.
 • Hawlfraint yn cynnwys Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.