Ewch i’r prif gynnwys

Ffeithiau a ffigurau

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei rhestru yn 5ed ymhlith Prifysgolion y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi’i selio ar ansawdd, ac mae'n aelod o'r Grŵp Russell, sy’n grŵp o 24 o brifysgolion ymchwil y DU.

Ni yw'r nawfed prifysgol fwyaf yn y DU o ran niferoedd myfyrwyr gyda chyfanswm incwm a amcangyfrifir yn 2017/18 yn £518m.

 • 33,190 o fyfyrwyr
 • £100M mewn contractau ymchwil
 • 84% boddhad myfyrwyr

Ein myfyrwyr

Mae gennym ni 33,190 o fyfyrwyr cofrestredig, o dros 130 o wledydd.

 • 23,960 o israddedigion
 • 9,230 o ôl-raddedigion
 • 8,620 o fyfyrwyr rhyngwladol (yn cynnwys myfyrwyr dramor yr UE)
 • 84% boddhad cyffredinol yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019
 • 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned bob blwyddyn

Niferoedd myfyrwyr wedi'u cadarnhau gan HESA ar gyfer 2018/19.

Ein graddedigion

Caiff ein graddedigion eu dewis gan gyflogwyr – yn fwy felly na'r mwyafrif o brif brifysgolion eraill y DU.

 • 95.7% o raddedigion mewn cyflogaeth neu hyfforddiant proffesiynol / astudiaethau ôl-raddedig yn fuan ar ôl graddio*
 • 160,000 o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd mewn dros 180 o wledydd

*Arolwg HESA o Gyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2016/17

Ein hymchwil

Mae gennym gymuned ymchwil o safon fyd-eang sydd â sail ymchwil gref ac eang:

 • prifysgol sydd yn y 5 uchaf yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am ansawdd
 • prifysgol sydd yn ail yn genedlaethol y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am effaith
 • cyfanswm gwerth ein dyfarniadau contract ymchwil yw £100M
 • rydym ni wedi ennill chwech Gwobr Pen-blwydd y Frenhines
 • mwy na £45m wedi'i fuddsoddi mewn cwmnïau deillio Prifysgol Caerdydd/Fusion IP
 • 8fed yn y DU am ryngweithio gyda BBaChau ers 2008*
 • 5ed yn y DU am amcangyfrif trosiant (£72m) ar gyfer cwmnïau newydd gweithredol gan raddedigion rhwng 2008/09 -2013/14**
 • dau enillydd Gwobrau Nobel ymysg ein hymchwilwyr – yr Athro Martin Evans a'r Athro Robert Huber

*Encouraging a British Invention Revolution, Sir Andrew Witty, Hydref 2013.
**Addysg Uwch - Ymadwaith Cydweithredu Busnes (HE-BCI)