Ewch i’r prif gynnwys

Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio COVID-19

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol, ac a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd.

Diben Prifysgol Caerdydd yw creu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu er budd pawb.

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol, ac a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd.

Y gwerthoedd sy’n ein harwain tuag at gyflawni ein huchelgeisiau.

Rydym yn canolbwyntio ar bum maes: ymchwil, arloesedd, addysg a myfyrwyr, rhyngwladol, a chenhadaeth ddinesig.

Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio COVID-19

Diben Prifysgol Caerdydd yw creu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu er budd pawb.