Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac Ymgysylltiad

Mae gan y Sefydliad enw da am effeithio ar ddatblygu polisïau, dadleuon cyhoeddus ac ymarfer arloesol i helpu i wella ymatebion ac atebion i ganlyniadau a heriau byd-eang newid hinsawdd ac adnoddau’n prinhau.

Gyda phrosiectau ymchwil wedi’u hariannu gan yr UE, cyrff cenedlaethol a chyrff cyllido eraill ym meysydd gwyddorau cynaliadwyedd, mae ein ymchwilwyr yn gweithio i gyflenwi gwaith ymchwil perthnasol, trylwyr, o ansawdd uchel a ddefnyddir gan wneuthurwyr polisi ledled Cymru, y DU ac ymhellach i gynorthwyo polisïau ar sail tystiolaeth.

Gwylio

Mae Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Terry Marsden, yn trafod creu lleoedd cynaliadwy yng nghyd-destun polisi cyhoeddus gyda’r Cyd-gyfarwyddwr yr Athro Susan Baker a Mr Matthew Quinn, sef Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru.

Fideo Gwneud Lleoedd Cynaliadwy yng nhyd-destun polisi cyhoeddus

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym yn cysylltu ein hacademyddion â diwydiant, busnesau, llywodraeth a'r trydydd sector yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae staff y Sefydliad yn darparu cyngor a thystiolaeth i Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r gymuned polisi ehangach.

Straeon effaith

Changing places

10 Mai 2017

Developing new approaches for front line staff in communities in Wales

Welsh Government Director awarded Distinguished Visiting Fellowship

10 Ebrill 2017

Director of Environment and Sustainable Development, Welsh Government awarded honorary title

Pontypool

All around us

7 Rhagfyr 2016

The Pontypool Deep Place Study

Food

Food Policy as Public Policy

29 Mehefin 2016

Cardiff academics advise on Welsh Government food policy

Wales Food & Drink Action Plan

Cardiff Professors to offer expert advice on the Welsh Government’s food policy.

18 Tachwedd 2015

The PPIW has commissioned Professor Terry Marsden and Professor Kevin Morgan to offer expert advice on the Welsh Government’s food policy.

Communicating flood risks in a changing climate

13 Tachwedd 2015

How can we engage individuals and communities more effectively around flood risks in a changing climate?

kpbbnp

Final report of Review of Designated Landscapes in Wales published

2 Tachwedd 2015

Professor Terry Marsden has chaired the review of designated landscapes in Wales.

Committee on Climate Change

UK Committee on Climate Change

2 Mehefin 2015

Research led by Professor Nick Pidgeon from Cardiff School of Psychology and Sustainable Places affiliate led to the creation of the UK government's Committee on Climate Change.

Rural Regeneration Conference

A new rural model

24 Mawrth 2015

Creating sustainable rural communities

Cardiff Bay

Food in an urbanised world

12 Mawrth 2015

The role of city region food systems in sustainable development