Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac Ymgysylltiad

Mae gan y Sefydliad enw da am effeithio ar ddatblygu polisïau, dadleuon cyhoeddus ac ymarfer arloesol i helpu i wella ymatebion ac atebion i ganlyniadau a heriau byd-eang newid hinsawdd ac adnoddau’n prinhau.

Gyda phrosiectau ymchwil wedi’u hariannu gan yr UE, cyrff cenedlaethol a chyrff cyllido eraill ym meysydd gwyddorau cynaliadwyedd, mae ein ymchwilwyr yn gweithio i gyflenwi gwaith ymchwil perthnasol, trylwyr, o ansawdd uchel a ddefnyddir gan wneuthurwyr polisi ledled Cymru, y DU ac ymhellach i gynorthwyo polisïau ar sail tystiolaeth.

Gwylio

Mae Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Terry Marsden, yn trafod creu lleoedd cynaliadwy yng nghyd-destun polisi cyhoeddus gyda’r Cyd-gyfarwyddwr yr Athro Susan Baker a Mr Matthew Quinn, sef Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru.

Fideo Gwneud Lleoedd Cynaliadwy yng nhyd-destun polisi cyhoeddus

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym yn cysylltu ein hacademyddion â diwydiant, busnesau, llywodraeth a'r trydydd sector yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae staff y Sefydliad yn darparu cyngor a thystiolaeth i Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r gymuned polisi ehangach.

Straeon effaith

Sustainable and digital futures

The future we want, within our limits

11 Mawrth 2015

Professor Susan Baker discusses new politics and the economics of limits: the future we want and can have.

Welsh countryside

The review of designated landscapes in Wales

4 Mawrth 2015

Stage one report now available

Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Report reveals public attitudes to climate change

30 Ionawr 2015

New report reveals public attitudes to climate change.

Evidence Gaps Launch

Let's look at the evidence

30 Ebrill 2014

Addressing the gaps in our knowledge about the world around us.

Brecon Beacons partnership

Shaping the Welsh landscape

13 Mawrth 2014

Partnership helps develop real solutions to challenges in Wales.

CRT and University signing

Caring for our waterways

31 Hydref 2013

New research partnership helps unlock waterways' potential