Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac Ymgysylltiad

Mae gan y Sefydliad enw da am effeithio ar ddatblygu polisïau, dadleuon cyhoeddus ac ymarfer arloesol i helpu i wella ymatebion ac atebion i ganlyniadau a heriau byd-eang newid hinsawdd ac adnoddau’n prinhau.

Gyda phrosiectau ymchwil wedi’u hariannu gan yr UE, cyrff cenedlaethol a chyrff cyllido eraill ym meysydd gwyddorau cynaliadwyedd, mae ein ymchwilwyr yn gweithio i gyflenwi gwaith ymchwil perthnasol, trylwyr, o ansawdd uchel a ddefnyddir gan wneuthurwyr polisi ledled Cymru, y DU ac ymhellach i gynorthwyo polisïau ar sail tystiolaeth.

Gwylio

Mae Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Terry Marsden, yn trafod creu lleoedd cynaliadwy yng nghyd-destun polisi cyhoeddus gyda’r Cyd-gyfarwyddwr yr Athro Susan Baker a Mr Matthew Quinn, sef Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru.

Fideo Gwneud Lleoedd Cynaliadwy yng nhyd-destun polisi cyhoeddus

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym yn cysylltu ein hacademyddion â diwydiant, busnesau, llywodraeth a'r trydydd sector yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae staff y Sefydliad yn darparu cyngor a thystiolaeth i Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r gymuned polisi ehangach.

Straeon effaith

Seed Box

Pobl a Phlanhigion

18 Chwefror 2019

Yr wythnos hon, ymunwch â ni ar gyfer lansiad arddangosfa ‘Planhigion a Phobl’ yn Oriel Hanes Natur, Amgueddfa Caerdydd ac adroddiad cyhoeddus cysylltiedig, ‘Rhannu Straeon, Rhannu Casgliadau.’

Image of a northern white rhino

Gobaith newydd i'r mamal sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd ar ôl i'w hanes genetig gael ei mapio

7 Tachwedd 2018

Dadansoddiad genetig o rinoserosiaid gwyn y gogledd a'r de yn datgelu gwybodaeth newydd er mwyn gwarchod y rhywogaethau

Sleeping doormouse

Bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer dyfodol Cymru

10 Hydref 2018

Adroddiad yn archwilio manteision ehangach ymdrechion cadwraeth

Image of Terry Marsden

Awdurdod ym maes Brexit ac amaethyddiaeth yn trafod gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

30 Mai 2018

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth gerbron Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

seagrass

Pysgodfeydd mwyaf y byd yn cael eu cefnogi gan ddolydd morwellt

22 Mai 2018

Mae ymchwil wyddonol wedi rhoi’r dystiolaeth fyd-eang feintiol gyntaf ynghylch rôl bwysig dolydd morwellt wrth gefnogi cynhyrchiant pysgodfeydd ar draws y byd.

LYEA project

Pilot project to get young people involved in caring for Britain’s waterways a success

19 Chwefror 2018

A pilot programme aimed at getting young people from Leicester’s Somali community involved in learning about and caring for Britain’s waterways was a success, researchers at Cardiff University have found.

Seagrass meadow

Pwysigrwydd byd-eang pysgota morwellt

22 Tachwedd 2017

Ymchwil yn darparu’r dystiolaeth gyntaf o effaith fyd-eang dolydd morwellt

Worcester and Birmingham Canal

Positive impact of nation’s canals hailed with launch of new ‘outcomes’ report

15 Tachwedd 2017

Glandŵr Cymru launches its first outcomes report to an audience of policy makers and experts.

Field

Agri-food and Rural Development

21 Medi 2017

Professor Terry Marsden explores the political economy of the agrifood industry and its implications for rural development.

Food

Effaith Brexit ar fwyd

19 Gorffennaf 2017

Yn ôl papur briffio newydd, nid yw'r DU yn barod ar gyfer y newid mwyaf cymhleth i'w system fwyd, sy'n ofynnol cyn Brexit.